Ku艧ak ve Yol bªTlgesinin k¬Üresel ticarette yeri b¬Üy¬Ük

  2019-05-08 11:21:31  cri

Çin Uluslararası Ekonomik İletişim Merkezi (CCIEE) ve bazı diğer Çinli ve yabancı düşünce kuruluşları dün Kuşak ve Yol girişiminin (BRI, Belt and Road Initiative) küresel ticaretteki yerini analiz eden ortak bir rapor yayınladı.

Rapora göre BRI kapsamındaki ülke ve bölgeler, küresel ticaretin önemli bir parçası haline geldi, bu ülkelerde büyüme kazanımları da boy göstermeye başladı.

Kuşak ve Yol ¡V Dünyanın en büyük ikinci ekonomik bloğu

İç ticaret açısından bakıldığında, Kuşak ve Yol ekonomisi Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'ni aştı ve Avrupa Birliği'nden sonra dünyanın en büyük ikinci ekonomik bloğu haline geldi.

Dün açıklanan Kuşak ve Yol Ticaret ve Yatırım Endeksleri Raporu, Çin Uluslararası Ekonomik İletişim Merkezi başta olmak üzere, Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Üniversitesi, dünyanın en büyük finansal piyasa sağlayıcısı ve veri sağlayıcılarından biri olan Refinitiv ve Çin Ulusal Kalkınma Bankası araştırma enstitüsü tarafından ortaklaşa hazırlandı.

Raporda BRI ile ilgili 41 ülke araştırma örneği olarak alınarak, ölçek, kolaylaştırma, risk ve potansiyel dahil dört açıdan Kuşak ve Yol ticareti, yatırım gelişimi ve gelecekteki eğilimler kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Rapora göre, BRI inşasında olumlu ve göz alıcı başarılar elde edildi. İlgili ülkeler arasındaki ticaret teması sürekli genişledi. Yatırım işbirliği de devamlı şekilde derinleştiriliyor. "Ortak Kalkınma ve Ortak Kazanç" ilkelerinin gerçekleştirilmesi artık daha yakın hedefler haline geldi. Kuşak ve Yol girişiminden elde edilen büyüme kazanımları gittikçe daha fazla boy göstermeye başladı.

Çin Uluslararası Ekonomik İletişim Merkezi (CCIEE) Konsey Başkan Yardımcısı Zhang Xiaoqiang, Çin'i örnek alarak şu bilgileri verdi:

"2013-2018 yılları arasında, Çin ile BRI güzergahındaki ülkeler arasındaki mal ticareti hacmi 6 trilyon ABD Doları'nı aştı. Bu alandaki ortalama yıllık büyüme oranı, aynı dönemde Çin'in dış ticaret büyüme oranına göre daha yüksek. Böylece, Çin ile BRI güzergahındaki ülkeler arasında mal ticaret hacmi, 2013 yılında yüzde 25'ten 2018 yılında yüzde 27,4'e yükseldi. Çin, BRI güzergahındaki 25 ülkenin en büyük ticaret ortağı haline geldi. BRI güzergahındaki ülkeler arasındaki karşılıklı yatırım elverişli eğilimde. 2013-2018 yılları arasında, Çin'in BRI ülkelerine doğrudan yatırımı 90 milyar ABD Doları'nı aştı. Çok sayıda altyapı tesisinin inşası tamamlandı ve sınır ötesi bağlantı şebekesi düzeyi kademeli olarak arttı."

Rapora göre, Çin ticaret endeksi sıralamasında birinci sırada yer alıyor. Ticaret boyutu ve ticaret potansiyeli, ticaret endeksinin oluşturulmasının başlıca unsurudur. Singapur, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Malezya, sıralamada Çin'i izleyen ülkeler oldular. Rusya ise 7. sırada yer buldu. BRI kapsamındaki ticaret işbirliğinin gelişmesi sürecinde, Çin, Singapur ve Hindistan olmak üzere üç ticaret devi, öncül rol oynadı.

Raporda, BRI'nin açıklanmasına bu yana geçen 6 yılda, ticaretin serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılması süreci hızla ilerletildi, ticari riskler genel olarak düşme eğilimine girdi.

Söz edilmesi gereken bir şey de, BRI güzergahındaki ekonomilerin bir bütün olarak taşıdığı önem günden güne belirginleşiyor. Çin Uluslararası Ekonomik İletişim Merkezi ABD ve Avrupa araştırma enstitüsü baş araştırmacısı Zhang Monan, iç ticaret boyutuna bakıldığında, BRI ülkeleri arasındaki ticaretin, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'ni aştığını ve Avrupa Birliği'nden sonra dünyanın en büyük ikinci ekonomik bloğu haline geldiğini söyledi. Zhang, yatırım açısında, BRI coğrafyasının, dünyada yabancı sermayenin akın ettiği en önemli bölgelerden biri haline geldiğine işaret etti.

Zhang Molan şu bilgileri verdi:

"BRI çerçevesinde iç ticaret boyutu, Avrupa Birliği'ndeki iç ticaretin yüzde 65'ine eşittir. Bu oran, Kuzey Amerika Serbest Ticareti Bölgesi'nin iç ticaretinin boyutundan çok daha ileride. BRI'nin sunduğu ticari kazanımlar artıyor. Öte yandan BRI kapsamındaki ülkelerin küresel yatırımdaki konumu gittikçe yükselmeye başladı. Özellikle sınır ötesi sermayede artış hızı diğer bölgelerden çok daha ileride. BRI kapsamındaki bölge ve ülkeler, küresel sınır ötesi sermaye akışında yüzde 31,6'lık pay oluşturarak, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi ve AB'yi önemli ölçüde aştı. Bu bağlamda, BRI kapsamındaki işbirliği ve yatırımın geleceği son derece parlaktır."

Rapora göre BRI coğrafyası ticaret ve yatırımda ileride en dinamik merkezlerden biri olacak. Ancak bunun sağlanabilmesi için, ticaret ve yatırımın kolaylaştırılması, altyapı tesisleri yetersizliğinin telafi edilmesi ve bölgeler arasındaki dengesizliğin giderilmesi gibi görevlerde, uluslararası işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gerekiyor.