Nuri Bilge Ceylan: K¬Ült¬Ürel unsurlar değ~i艧se de insan doğ~as¿Ñ ayn¿Ñ

  2019-06-16 19:00:48  cri

Bu y¿Ñlki Shanghai Uluslararas¿Ñ Film Festivali'nde j¬Üri ba艧kanl¿Ñğ~¿Ñn¿Ñ ¬Üstlenen Nuri Bilge Ceylan, filmlerinin yabanc¿Ñ izleyicilere ya艧att¿Ñğ~¿Ñ hislerle ilgili olarak, ''K¬Ült¬Ürel unsurlar değ~i艧se de insan doğ~as¿Ñn¿Ñn her ¬Ülkede ayn¿Ñ olduğ~una inan¿Ñyorum.'' dedi.

22. Shanghai Uluslararas¿Ñ Film Festivali'nde dağ~¿Ñt¿Ñlacak Alt¿Ñn Kadeh ªTd¬Üllerinin ana yar¿Ñ艧ma bªTl¬Üm¬Ün¬Ün j¬Üri ¬Üyeleri, bug¬Ün d¬Üzenlenen bas¿Ñn toplant¿Ñs¿Ñnda gazetecilerin sorular¿Ñn¿Ñ yan¿Ñtlad¿Ñ.

Bu y¿Ñlki organizasyonda j¬Üri ba艧kanl¿Ñğ~¿Ñn¿Ñ ¬Üstlenen d¬Ünyaca ¬Ünl¬Ü T¬Ürk yªTnetmen Nuri Bilge Ceylan'a filmlerin değ~erlendirilme s¬Ürecinde ­¯talyan yªTnetmen Paulo Genovese, Rus yªTnetmen Aleksey German Jr, Hint yªTnetmen Rajkumar Hirani ve Meksikal¿Ñ yap¿Ñmc¿Ñ Nicolas Celis ile ×Jinli oyuncular Zhao Tao ve Wang Jingchun e艧lik ediyor.

Nuri Bilge Ceylan, bas¿Ñn toplant¿Ñs¿Ñnda yapt¿Ñğ~¿Ñ a²õ¿Ñklamada, ×Jin k¬Ült¬Ür¬Üne uzun zamand¿Ñr ilgi duyduğ~una ve iki k¬Ült¬Ür aras¿Ñnda benzerlikler bulunduğ~una i艧aret ederek, ''×Jin k¬Ült¬Ür¬Üne olan ilgim filmlerle ba艧lad¿Ñ. ²èzellikle Jia Zhangke'nin filmlerini ²õok seviyorum. Film yapmaya da neredeyse ayn¿Ñ zamanlarda ba艧lad¿Ñk. ­¯lk filmlerimiz 1998'de Berlin Film Festivali'nde yer alm¿Ñ艧t¿Ñ.'' dedi.

Film festivallerinin bir 艧ehir i²õin b¬Üy¬Ük ªTnem ta艧¿Ñd¿Ñğ~¿Ñn¿Ñn alt¿Ñn¿Ñ ²õizen Ceylan, ''­¯stanbul Film Festivali'nin ba艧lad¿Ñğ~¿Ñ g¬Ünleri hat¿Ñrl¿Ñyorum. Bu festival olmasayd¿Ñ, ben de bir sinemac¿Ñ olamazd¿Ñm. Sinemaya bak¿Ñ艧¿Ñm¿Ñzla ilgili her 艧eyi değ~i艧tirdi ve etkiledi. Bir festival size farkl¿Ñ t¬Ürdeki filmleri gªTsteriyor. Filmlerin ²õe艧itliliğ~ini gªTrmek ²õok ªTnemli.'' ifadelerini kulland¿Ñ.

Bas¿Ñn toplant¿Ñs¿Ñnda sªTz alan ×Jinli oyuncu Zhao Tao, Shanghai Uluslararas¿Ñ Film Festivali'nin ×Jinli ve yabanc¿Ñ sinemac¿Ñlar i²õin ²õok ªTnemli bir platform olduğ~unu dile getirdi. Ayn¿Ñ zamanda ×Jin'in en ¬Ünl¬Ü yªTnetmenlerinden Jia Zhangke ile evli olan Zhao, ''Nuri Bilge Ceylan'¿Ñn bu y¿Ñlki yar¿Ñ艧man¿Ñn j¬Üri ba艧kan¿Ñ olacağ~¿Ñn¿Ñ ªTğ~rendiğ~imde ²õok mutlu oldum. ×J¬Ünk¬Ü Jia Zhangke ve ben, Ceylan'¿Ñn eskiden beri hayran¿Ñy¿Ñz.'' diye konu艧tu.

A²õ¿Ñklamas¿Ñnda, sineman¿Ñn s¿Ñn¿Ñrlar¿Ñ ortadan kald¿Ñrd¿Ñğ~¿Ñna vurgu yapan Meksikal¿Ñ yap¿Ñmc¿Ñ Nicolas Selis de filmlerin değ~erlendirilme s¬Ürecinde farkl¿Ñ ¬Ülkelerden yap¿Ñmlar¿Ñ izleyecek j¬Üri ekibinin par²õas¿Ñ olmaktan mutluluk duyduğ~unu ifade etti.

"Kriterlerim, duygusal ve i²õg¬Üd¬Üsel olacak"

Nuri Bilge Ceylan, ortak bas¿Ñn toplant¿Ñs¿Ñn¿Ñn ard¿Ñndan ×Jinli bas¿Ñn mensuplar¿Ñna toplu bir rªTportaj verdi.

Alt¿Ñn Kadeh ªTd¬Üllerinin değ~erlendirilme s¬Üreciyle ilgili konu艧an 60 ya艧¿Ñndaki yªTnetmen, j¬Üri ¬Üyesi olarak kat¿Ñ kriterlere sahip olmad¿Ñğ~¿Ñna i艧aret etti. Ceylan, ''Ne zaman bir kriterim var diye d¬Ü艧¬Ünsem, bir film gelir ve bu kuralları yıkar. Dolayısıyla kriterlerim daha duygusal ve içgüdüsel; ancak bu duygusal kriterler de aslında yaşam boyu edindiğim tecrübelerden oluşuyor.'' ifadelerini kullandı.

Yönetmenliğini yaptığı filmlerin genel itibarıyla insan doğasıyla ilgili olduğunu hatırlatan Ceylan, kültürel unsurlar değişse de insan doğasının her ülkede ve her kültürde aynı olduğuna inandığını dile getirdi. Ünlü yönetmen, ''Filmlerimi izleyen herkesin kendisinden bir şeyler keşfetmesini temenni ediyorum, bu herhalde temenni edebileceğim en iyi şey.'' dedi.

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Shanghai Uluslararası Film Festivali kapsamında dağıtılacak Altın Kadeh ödülleri, 23 Haziran günü sahiplerini bulacak.