"Ek vergi, ABD'lilerin g¬Ünl¬Ük ya艧am¿Ñn¿Ñ etkileyecek"

  2019-06-18 11:07:25  cri

ABD Ticaret Temsilciliğ~i Ofisi d¬Ün, ×Jin'den ithal edilecek 300 milyar dolar tutar¿Ñndaki ¬Ür¬Ünlere ek vergi uygulanmas¿Ñ i²õin oturum ba艧latt¿Ñ. Oturumun ilk g¬Ün¬Ünde ABD'deki konfeksiyon, tesisat sistemleri ve ²õocuk ¬Ür¬Ünleri dahil bir²õok sektªTr¬Ün birliğ~inden temsilciler ayr¿Ñ ayr¿Ñ konu艧ma yaparak, ×Jin ¬Ür¬Ünlerine ek vergi uygulanmas¿Ñna kar艧¿Ñ ²õ¿Ñkt¿Ñklar¿Ñn¿Ñ belirttiler. Temsilciler, ek verginin ABD'li vatanda艧lar¿Ñn g¬Ünl¬Ük ya艧am¿Ñna yans¿Ñyacağ~¿Ñn¿Ñ ve b¬Üy¬Ük zarara yol a²õacağ~¿Ñn¿Ñ savunuyor. Oturuma 324 kurulu艧tan temsilci kat¿Ñl¿Ñyor. D¬Ün ba艧layan oturum 7 g¬Ün s¬Ürecek.

B¬Üy¬Ük ²õapl¿Ñ ve uluslararas¿Ñ 艧irketler d¿Ñ艧¿Ñnda, ABD'lilerin g¬Ünl¬Ük ya艧am¿Ñyla s¿Ñk¿Ñ bağ~lant¿Ñs¿Ñ olan i艧letmeler ile sektªTr birliklerinin de oturumda yer almas¿Ñ dikkat ²õekti. Beyaz e艧ya ve elektronik ¬Ür¬Ünler satan Best Buy Co., Ulusal Mum ÛQreticileri ve Tedarik²õiler Birliğ~i, Columbia BªTlgesi Kamu K¬Üt¬Üphanesi ve Penguin Random House, bu 艧irketler aras¿Ñnda yer al¿Ñyor.

Tesisat²õ¿Ñlar birliğ~i Plumbing Maufacturers International'in CEO'su Kerry Stackpoloe, ¬Ülke genelindeki tesisat sistemlerinin y¬Üzde 90'¿Ñn¿Ñ ¬Üretiklerine dikkat ²õekerek, ×Jin'den ithal edilen lavabo ve musluk gibi ¬Ür¬Ünlerin ek vergiden muaf tutulmas¿Ñn¿Ñ istediklerini belirtti. Stackpoloe, oturuma kat¿Ñlanlar¿Ñn ²õok say¿Ñda sektªTr¬Ü temsil ettiğ~ini, dolay¿Ñs¿Ñyla planlanan ek verginin uygulanmas¿Ñ halinde b¬Üy¬Ük etki yaratacağ~¿Ñn¿Ñ ve y¬Üzde 25'lik verginin mutlaka t¬Üketicileri olumsuz etkileyeceğ~ini dile getirdi.

Diğ~er temsilciler de, ek verginin hayata ge²õirilmesi halinde ABD'li t¬Üketicilerin g¬Ünl¬Ük ya艧am¿Ñn¿Ñn olumsuz etkileneceğ~ini savunuyor. Merkezi California eyaletinde bulunan bebek ve ²õocuk ¬Ür¬Ünleri 艧irketi Baby Trend Inc.'nin Genel M¬Üd¬Ür Yard¿Ñmc¿Ñs¿Ñ Bradley Mattarocci, ×Jin'deki fabrikalar¿Ñnda ¬Üretilen ¬Ür¬Ünlerin ²õoğ~unun planlanan ek vergi listesinde yer ald¿Ñğ~¿Ñn¿Ñ sªTyledi. Genel olarak ²õocuk ¬Ür¬Ünlerinin fiyat konusunda ²õok hassas olduğ~una i艧aret eden Mattarocci'ye gªTre, ABD ve d¬Ünyan¿Ñn bir²õok ¬Ülkesinde gen²õ aileler sadece maa艧la ge²õimlerini sağ~l¿Ñyor. Mattarocci, ²õocuk ¬Ür¬Ünlerinin fiyatlarına zam yapılması durumunda, örneğin 100 dolar tutarındaki bir güvenlik koltuğunun 115 dolara satılması halinde, genç çiftlerin bunu karşılayamayacağını ve ikinci el ürünlere yönelebileceğini belirtti.

Oturuma katılanların birçoğu, Çin ürünlerinin vazgeçilmezliğine dikkat çekerek, yıllar süren işbirliğinden sonra Çin ve ABD ekonomilerinin birbiriyle iç içe geçtiğini vurguladı. Katılımcılar, ABD'li imalatçıların Çin fabrikalarının yüksek seviyeli üretiminden vazgeçemeyeceğinin altını çizdi. Mattarocci'ye göre, katlanabilir bebek yatağı için gereken bazı çelik ürünler veya tedarik zinciri ve karmaşık dikiş teknikleri gibi ihtiyaçlar Çin dışında bulunmuyor. Mattarocci'nin şirketi 31 yıldır Çin'de üretim yapıyor ve ürünlerinin rekabet gücünü geliştiriyor. Mattarocci, ürünlerin tedarik zincirini tesis etmenin yıllar aldığını söylüyor.

Kerry Stackpoloe da, Mattarocci'den farklı düşünmüyor. Stackpoloe, sadece Çin'deki fabrikaların ABD'li tesisatçıların niteliksel ve niceliksel ihtiyaçlarını karşılayabildiğine dikkat çekti.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi, geçen Mayıs'tan bu yana Çin ürünlerine ek vergi uygulamak amacıyla dört oturum düzenledi. Mattarocci, geçen bir yılda şirket temsilcisi ve sektör birliği başkanı sıfatıyla çalışmalar yürüterek, şirketler, dernekler, Kongre ve hükümet arasında eşgüdüm sağlamaya çaba gösterdiğini açıkladı. Geçen yılın sınamalarla dolu bir yıl olarak geçtiğini aktaran Mattarocci, maliyetleri düşürmek ve ürünlerin güvenliğini korumak arasında denge kurmanın çok zor olduğunu sözlerine ekledi.