Uzmanlar Ku艧ak ve Yol'u yorumlad¿Ñ

  2019-06-25 10:34:26  cri

×Jin Sosyal Bilimler Enstit¬Üs¬Ü taraf¿Ñndan Beijing'de d¬Üzenlenen "×Jin'in Kalk¿Ñnmas¿Ñ D¬Ünyaya F¿Ñrsatlar Getirecek" ba艧l¿Ñkl¿Ñ uluslararas¿Ñ seminere kat¿Ñlan uzmanlar, Ku艧ak ve Yol in艧as¿Ñn¿Ñn ilgili ¬Ülkelere kalk¿Ñnma f¿Ñrsatlar¿Ñ getirdiğ~ini belirtti.

Uzmanlar, ×Jin'le ula艧¿Ñm, finans ve eğ~itim gibi bir²õok alanda i艧birliğ~i yaparak, Ku艧ak ve Yol in艧as¿Ñn¿Ñn sonuçlarından faydalanabileceklerini umduklarını dile getirdi.

Kuşak ve Yol'un 2013 yılında ileri sürülmesinden bu yana, politika, altyapı tesisleri, ticaret, finans ve halkların gönül bağı gibi alanlarda bağlanırlık kurulması konusunda büyük ilerlemeler kaydedildi. Fikirden somut projelere dönüşmekte olan Kuşak ve Yol, dünyada çapı en büyük olan ve en yoğun ilgi gören kamu girişimi haline geldi.

Çin Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından düzenlenen söz konusu seminerde, ilgili ülkelerin enstitüleri, düşünce kuruluşları ve öncü bilimsel araştırma kuruluşlarından temsilciler ile tanınmış uzmanlar, Kuşak ve Yol inşasını takdirle değerlendirdiklerini ve inisiyatifin geleceğine iyimser baktıklarını belirtti.

Kazakistan'da bulunan Çin Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Bolat Ussenov, Kuşak ve Yol'un mevcut bazı küresel tehditlerin göğüslenmesinde önemli bir etken olduğu konusunda uluslararası toplumun fikir birliğine vardığına işaret etti. Ussenov, Kazakistan'ın Çin'le altyapı tesisleri dışında eğitim ve kültür dahil daha fazla alanda işbirliği yapmak istediğini söyledi.

Ussenov, "Çin Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre, Çin'de öğrenim gören Kazak öğrenci sayısı 13 bine ulaştı. Çin, Kazak öğrencilerimiz için çok önemli bir ülke." şeklinde konuştu.

Çin Sosyal Bilimler Enstitüsü Rusya, Doğu Avrupa ve Orta Asya Araştırma Bürosu Başkanı Sun Zhuangzhi, Orta Asya'nın Kuşak ve Yol inşasında öncü rol oynadığına dikkat çekti. Sun, ilk dönemde birçok altyapı tesisi projesinin Orta Asya'da hayata geçirildiğini ve projelerden verimli sonuçlar alındığını ifade etti.

Sun, Çin'in yeni aşamada Orta Asya ülkeleri ve uluslararası örgütlerle bölgedeki taşımacılık projeleri kapsamındaki işbirliğini güçlendirerek, politik eşgüdümü artırmayı planladığını dile getirdi.

Çin Sosyal Bilimler Enstitüsü-Ukrayna Odessa Deniz Üniversitesi'ne bağlı Çin Araştırma Merkezi Başkanı Glovatska Svitlana, "Ukrayna'nın yapacağı en önemli şeylerden biri, Kuşak ve Yol çerçevesindeki işbirliği projelerine daha iyi bir şekilde katılarak, Ukrayna'nın bu projelerdeki rolünü yerine getirmek. Kuşak ve Yol inşasına katılmak, Ukrayna'nın ekonomik gücünü artırmasına ve diğer Avrupa ülkeleriyle kaynaşmasına yardımcı olacak." diye konuştu.

Seminere katılan uzmanlar, Kuşak ve Yol inşasının ilgili bütün ülkelere kalkınma fırsatları getirdiğini kaydetti. Uzmanlar ayrıca, işbirliğinin gelecekte daha fazla alanda güçlendirilerek, karşılıklı yarara dayalı ortak kazanç gerçekleştirilmesini beklediklerini ifade etti.