G20 Ekonomi Forumu'ndan Jin'in d艧a alma admlarna Tvg

  2019-06-27 11:12:28  cri

Japonya'nn Osaka kentinde dzenlenecek G20 Zirvesi Tncesinde, zirve kapsamnda Tnceki gn "D艧a ak dnya ekonomisini ortakla艧a in艧a etmek" konulu uluslararas ekonomi forumu dzenlendi. Jin, Japonya, ABD, ngiltere, Kanada, Hindistan, Gney Afrika Cumhuriyeti ve Kenya'dan 30 uzmann katld~ forumda, kresel ekonominin kar艧la艧t~ zorluklar ve Tzm planlar tart艧ld. Uzmanlar, Jin'in ok tarafll~ korumak ve kresel yTneti艧im sistemini dzeltmek iin oynad~ Tnemli rol olumlu de~erlendirdi.

Jin Hainan Reform ve Kalknma Enstits Ba艧kan Chi Fulin, forumda yapt~ konu艧mada, Jin hkmetinin d艧a ak kapsn daha da ama sTz verdi~ini ve bu sTz gerekle艧tirmek iin somut eylemlerde bulundu~unu kaydetti.

Chi konu艧masnda, "Birka Trnek vermek istiyorum. Mesela, Jin'in yaynlad~ negatif listenin maddeleri, 90'dan 48'e indi. Jin hkmeti, finansal alanda yabanc sermaye payna yTnelik kstlamalar 2021 ylna kadar kaldrma karar ald. zellikle iki rakam son derece dikkat ekiyor. Jin'in hizmet ticaretinin yllk byme hz son 6 ylda yzde 8,6'ya ula艧t. Jin'in kresel hizmet ticaretine katk oran da son birka ylda yzde 25'i buldu." ifadelerini kulland.

Kenya'da faaliyet gTsteren Development Reimagined'n CEO'su Hannah Wanjie Ryder ise, Jin'in d艧a almay geni艧letmesinin Afrika lkelerine byk frsatlar getirdi~ini belirtti.

Hannah Wanjie Ryder, "2000'de Jin'in Afrika d艧ndaki lkelerden yapt~ ithalat, Afrika'dan yaplan ithalatn 44 kat idi, 艧imdi ise 22 kat. Bu byk bir ilerleme. ABD asndan ise, 2000'de Afrika d艧ndaki lkelerden yaplan ithalat, Afrika'dan yaplan ithalatn 43 kat idi, 艧imdi ise 70 kat. ĥu an ABD'nin Afrika'dan ithalatnda daha da azalma e~ilimi gTrlyor. ABD piyasasnn kapand~n gTryoruz." dedi.

Jin'in geen Eyll itibaryla, Afrika'daki 37 lke ile Ku艧ak ve Yol hkmetleraras mutabakat zapt imzalad~n hatrlatan Hannah Wanjie Ryder, "Afrika lkeleri iin Ku艧ak ve Yol nisiyatifi'ne katlmak, onlarn Jin'den yatrm ekmesine, altyap tesisleri projelerini arttrmasna ve sanayile艧mesine destek verecek. Daha da Tnemli olan, Afrika lkelerinin ekti~i yabanc sermaye, evre dostu, verimli ve srdrlebilir olmal. Bu da Jin yatrmnn daha ekici olmasnn nedenlerinden biri." diye konuştu.

Çin Sosyal Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Siyaseti Enstitüsü Başkanı Zhang Yuyan, en büyük gelişen ülke olarak Çin'in BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerine ulaşılması ve uluslararası örgütlerdeki reformların hızlandırılması konularında aktif rol oynamaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Zhang Yuyan, Çin'in gelişen ülkelerle daha fazla temas ve iletişimde bulunarak, bu ülkelerin taleplerine kulak vermesi ve küresel yönetişime katılmalarına yardımcı olması gerektiğini vurguladı.

İtalya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Başkan Yardımcısı Ettore Greco da, uluslararası toplumun önemli bir üyesi olarak Çin'in son yıllarda küresel yönetişime aktif şekilde katıldığını hatırlattı. Greco, Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'nde reformları ilerletme, çevre koşullarını düzeltme ve bilimsel ve teknolojik inovasyonu geliştirme alanlarında önemli rol oynadığını sözlerine ekledi.