Vak¿ÑfBank'la 艧ampiyonluklara uzanan Zhu Ting'den T¬Ürkiye'ye mesaj var

  2019-07-09 11:41:19  cri

×Jin Bayan Voleybol Tak¿Ñm¿Ñ Kaptan¿Ñ Zhu Ting, May¿Ñs ay¿Ñnda T¬Ürkiye'den ×Jin'e dªTn¬Üp k¿Ñsa bir s¬Üre dinledikten sonra ×Jin Milli Tak¿Ñm¿Ñ'yla birlikte 2019 D¬Ünya Kad¿Ñnlar Voleybol Ligi Trail Turu'na kat¿Ñld¿Ñ.

T¬Ürkiye'de bulunduğ~u s¿Ñrada iki ¬Ülke halklar¿Ñ aras¿Ñnda spor ¬Üzerinden s¿Ñcak duygular kurulmas¿Ñna da vesile olan Zhu Ting, k¿Ñsa s¬Üre ªTnce CRI muhabirine verdiğ~i rªTportajda, T¬Ürkiye Bayan Voleybol Tak¿Ñm¿Ñ'ndaki deneyimlerini payla艧t¿Ñ.

Zhu Ting, Eyl¬Ül 2016'dan May¿Ñs 2019'a kadar 3 sezon boyunca Vak¿ÑfBank formas¿Ñ giydi. T¬Ürkiye S¬Üper Kupas¿Ñ, T¬Ürkiye Kupas¿Ñ, T¬Ürkiye S¬Üper Lig, Avrupa Ä¥ampiyonas¿Ñ ve D¬Ünya Kul¬Üpler Kupas¿Ñ dahil 5 alanda ba艧ar¿Ñlar kazanan Zhu Ting, Vak¿ÑfBank'¿Ñn 艧ampiyonluklara uzanmas¿Ñna b¬Üy¬Ük katk¿Ñ sağ~lad¿Ñ.

Bireysel olarak 6 kez MVP (en değ~erli voleybolcu) ve 4 kez en tecr¬Übeli sma²õªTr se²õilen Zhu Ting, 3 sezon boyunca T¬Ürk tak¿Ñm¿Ñn¿Ñn en parlak y¿Ñld¿Ñzlar¿Ñndan biri haline geldi.

Zhu Ting, Vak¿ÑfBank deneyimlerinin kendisine pek ²õok 艧ey ªTğ~rettiğ~ini sªTyledi:

"T¬Ürkiye'ye gittikten sonra iki y¿Ñl i²õinde ²õok 艧ey ªTğ~rendim. ×Jok yetenekli sporcularla oynad¿Ñm. Antrenman ve turnuvalar s¿Ñras¿Ñnda baz¿Ñ yªTntemleri ve pozisyonlar¿Ñ gªTrmek, geli艧imime daha fazla yarar sağ~lad¿Ñ. T¬Ürkiye'de kar艧¿Ñla艧t¿Ñğ~¿Ñm yeni ortama uyum sağ~lad¿Ñktan sonra buran¿Ñn tad¿Ñn¿Ñ ²õ¿Ñkarmaya ba艧lad¿Ñm, bo艧 zamanlar¿Ñm¿Ñ kitap okumakla ge²õirdim."

T†rkiye'de kendine g†veni geldi

T¬Ürkiye'de 3 y¿Ñll¿Ñk tecr¬Übe bir voleybolcuda ne gibi yeni değ~i艧imler yaratabilir? Bu soruya cevap verme hakk¿Ñ asl¿Ñnda Zhu Ting'in hayranlar¿Ñnda. Zhu Ting'i yak¿Ñndan takip eden Ruan Ling muhabirimize 艧unlar¿Ñ sªTyledi:

"Bence Zhu Ting'deki değ~i艧im, liderlik g¬Üc¬Ü ve mizac¿Ñnda gªTr¬Ül¬Üyor. Daha ªTnce sahada sessiz ve pasif haliyle dikkat ²õeken Zhu Ting, kamera ªTn¬Ünde bulunmay¿Ñ da pek sevmiyordu. T¬Ürkiye'den dªTnd¬Ükten sonra, medyan¿Ñn ªTn¬Üne ²õ¿Ñkt¿Ñğ~¿Ñnda daha kendine g¬Üvenli gªTr¬Ün¬Üyor."

Vak¿Ñfbank Voleybol Tak¿Ñm¿Ñ Ba艧antrenªTr¬Ü Giovanni Guidetti, Zhu Ting'in nadir gªTr¬Ülen olağ~an¬Üst¬Ü bir voleybolcu olduğ~unu sªTyl¬Üyor:

"Zhu Ting'in Vak¿Ñfbank'taki performans¿Ñ inan¿Ñlmaz. Onun antrenªTrl¬Üğ~¬Ün¬Ü yapmak benim i²õin bir zevk."

Voleybol'un kendisine mutluluk getirdiğ~ine i艧aret eden Zhu Ting ise ba艧ar¿Ñl¿Ñ performans¿Ñn¿Ñ kendisine verilen desteğ~e bağ~layarak, gªTrd¬Üğ~¬Ü desteğ~in voleybol oynama hevesini daha da g¬Ü²õlendirdiğ~ini sªTyledi.

Voleybolcular¿Ñn medya gªTr¬Ün¬Ürl¬Üğ~¬Ün¬Ün az olduğ~unu sªTyleyen Zhu Ting, yurt d¿Ñ艧¿Ñna ²õ¿Ñk¿Ñp iyi oyuncularla temas kurarak ufkunu geni艧lettiğ~ini ve zengin deneyimler elde ettiğ~ini belirtiyor.

"T¬Ürkleri tan¿Ñd¿Ñk²õa daha ²õok sevdim"

Zhu Ting T¬Ürkiye'deki g¬Ünl¬Ük ya艧am¿Ñn¿Ñ da özlemle anıyor. Türk toplumunu yakından tanıdıkça daha çok sevdiğini belirten oyuncu, yaşadığı mahalledeki komşularının, iletişim sıkıntısı çekiği zaman kendisine yardımcı olduklarını ifade etti.

Zhu Ting'in Türkiye macerası sona ermiş görünmüyor, oyuncuların yurt dışında oynamalarıyla ilgili prosedürlerin tamamlanmasının ardından, Zhu Ting artık alışık olduğu ve çok sevildiği Türkiye voleybol ligine dönmek ve başarı hikayesine kaldığı yerden devam etmek istiyor.