Jin'de kamu hizmetleri geli艧tirecek yeni tedbirler alnyor

  2019-07-18 11:30:11  cri

Jin Kamu Gvenli~i Bakanl~, sosyal ve toplumsal kalknmann yan sra, halka ve i艧letmelere daha iyi hizmet sa~lanmasn TngTren 60 yeni tedbir aklad.

Alnacak tedbirler arasnda, lke genelinde serbest ticaret pilot bTlgelerinin in艧asnn hzlandrlmas amacyla gTleri ve giri艧-k艧lar kolayla艧tracak dzenlemeler de yer alyor.

Bakanlk, son dTnemde ilgili kamu birimlerindeki brokratik engellerin kaldrlmasn ve hizmet kalitesinin artrlmasn hedefleyen bir dizi dzenlemeye gitti.

Jin Cumhurba艧kan Xi Jinping, mays aynda yapt~ aklamada, kamu gvenlik birimlerinin halka daha kaliteli hizmet sunmas a~rs yapm艧t. Kamu Gvenli~i Bakanl~, bu do~rultuda, inceleme ve onay sistemlerinin iyile艧tirilmesinin yan sra, kamu gvenli~inden sorumlu kurulu艧larn hizmet kalitesinin artrlmas, kamu birimleri arasndaki bilgi payla艧m ve i艧letmelerin haklarnn korunmas gibi alanlara dair 60 yeni tedbir alnmasna karar verdi.

Bakanl~a ba~l Ara艧trma Departman Ba艧kan Yardmcs He Wenlin, sTz konusu dzenlemelerin, piyasann canll~n gܲlendirerek, i艧letmelerin ve halkn memnuniyetini artraca~n ifade etti. He Wenlin, atlacak admlar sayesinde kamu gvenli~i hizmet ve idare al艧malarnn bili艧imle艧mesi, kolayla艧mas ve modernle艧mesinde de Tnemli mesafe katedilmi艧 olaca~nn altn izdi.

Yeni aklanan tedbirler kapsamnda, gT ve giri艧-k艧larla ilgili 12 dzenlemenin lke apnda uygulanmas bekleniyor.

2015 ylndan bu yana ba艧ta Shanghai, Beijing, Fujian ve Guangdong olmak zere toplam 16 eyalet ve merkeze do~rudan ba~l kentteki serbest ticaret pilot bTlgeleri, kapsaml inovasyon ve reform pilot bTlgeleri ve ulusal inovasyon pilot bTlgelerinde yabanclarn giri艧-k艧 i艧lemlerini ve Jin'de ikamet etmelerini kolayla艧trc tedbirler uyguland.

STz konusu bTlgelerde, 133 bin yabancya vize ya da oturma izni verilirken, yeni uygulamalarn ak, inovatif ve kaliteli kalknmay gܲlendirece~i ifade edildi.

Di~er yandan, dn aklanan yeni dzenlemelere gTre, standartlar kar艧layan kalifiye yabanclarn kalc ikamet almalar da kolayla艧acak.

Kamu Gvenli~i Bakanl~, yabanc kalifiye elemanlar, doktora derecesine sahip veya spesifik alanlarda uzun sre al艧m艧 Jin kTkenli yabanclar, Jin'e büyük katkı yapan ve Çin'in özel ihtiyaç duyduğu yabancı kalifiye elemanlar ile Çin'de yıllık maaş gelir standardını ve vergi standartlarını karşılayan yabancıların ülkedeki kalıcı ikamet başvurularına kolaylık sağlanacağını duyurdu. İlgili düzenlemelerin 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe gireceği bilgisi verildi.

Çin Devlet Göç İdaresi yetkililerinden Chen Bin, yapılan düzenlemelerin ülkedeki yabancıların ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacağına işaret etti.

Önlemlerin Çin'in dışa açılmasını, toplumsal ve ekonomik refahını geliştireceğine dikkat çeken Chen Bin, kamu birimlerinin, yabancılara daha açık, kolaylaştırıcı, kaliteli ve profesyonel hizmet sunacağını söyledi.

Bunun yanında, yeni düzenlemelerde, özellikle kritik teknolojilere dair projelerde çalışacak yabancı bilim insanları ile heyetlerinin Çin'de çalışmaları için de kolaylık sağlanacak.

Çin Devlet Göç İdaresi yetkililerinden Jia Tongbin, belli sektörlerde çalışan yabancıların artık beş yıllık oturma izni almak için başvurabileceğini belirtti. Çinli yetkili, ülkeye büyük katkıda bulunan ve özel ihtiyaç duyulan yabancıların da uzun süreli vize veya kalıcı ikamet almasının kolaylaşacağı bilgisini aktardı.