Beijing Uluslararas¿Ñ Bah²õecilik Fuar¿Ñ sona erdi

  2019-10-10 11:21:04  cri

×Jin'in ba艧kenti Beijing'de d¬Üzenlenen 2019 Uluslararas¿Ñ Bah²õecilik Fuar¿Ñ (Expo 2019 Beijing) d¬Ün ak艧am sona erdi.

Fuar¿Ñn, temas¿Ñ "Hasat ²èvg¬Üs¬Ü" olan kapan¿Ñ艧 tªTrenine ×Jin Ba艧bakan¿Ñ Li Keqiang ba艧ta olmak ¬Üzere binden fazla konuk kat¿Ñld¿Ñ. Li Keqiang kapan¿Ñ艧 tªTreninde bir konu艧ma yapt¿Ñ.

2019 Beijing Uluslararas¿Ñ Bah²õecilik Fuar¿Ñ'n¿Ñn, kat¿Ñl¿Ñmc¿Ñ ¬Ülke say¿Ñs¿Ñ bak¿Ñm¿Ñndan d¬Ünyan¿Ñn en b¬Üy¬Ük bah²õecilik fuar¿Ñ olduğ~u değ~erlendirmesini yapan Li Keqiang, fuar¿Ñn, farkl¿Ñ ¬Ülkeler aras¿Ñndaki ileti艧imi, halklar¿Ñn birbirlerine bağ~l¿Ñl¿Ñğ~¿Ñn¿Ñ ve ye艧il i艧birliğ~ini g¬Ü²õlendirdiğ~ini ifade etti.

Li Keqiang, "Yeni y¬Üzy¿Ñl¿Ñn ba艧¿Ñndan bu yana, d¬Ünya genelinde artan ye艧il alanlar¿Ñn toplam yüzölçümünün dörtte biri Çin'de yer alıyor. Çin hâlâ dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkesidir. Çin'in ekonomik gelişmesini hızlandırmaya devam edeceğiz ve kalkınmayı tüm sorunların çözümünün temeli olarak göreceğiz. Ekonomiyi geliştirme, halkın yaşam koşullarını iyileştirme ve ekolojik ortamı koruma gibi görevleri üstlenen Çin, reform ve dışa açılma uygulamaları kapsamında kaliteli kalkınmayı ve ekolojik ortamı en üst düzeyde koruma çalışmalarını teşvik edecek." ifadelerini kullandı.

Çin'in ekonomik kalkınma modelini dönüştürme çalışmalarını da ilerleteceğini ifade eden Li Keqiang, yeşil kalkınmayı desteklemeye devam ederek hava kirliliğinin önlenmesi, yerleşim alanlarında çevre ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi çabalarını artıracaklarını söyledi.

Çin'in "ortak ancak farklı sorumluluklar" ile "eşitlik" ilkelerine uyarak Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nı aktif olarak uygulayacağını vurgulayan Li, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinin daha yeşil ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini desteklediklerini belirtti.

Beijing Uluslararası Bahçecilik Fuarı, 28 Nisan'da kapılarını açmasından bu yana 9 milyon 340 bin ziyaretçiyi ve 110'dan fazla ülke ile uluslararası örgütü ağırladı. 503 hektarlık alanda kurulan yüzden fazla pavyonda farklı türde bahçe örnekleri sergilendi.

Fuarda, hem farklı ülkelerin bahçecilik örnekleri ve Çin'in bahçecilik sanatının dünyaya katkıları sergilendi, hem de modern teknolojilerle üretilen özel çiçek bahçesi ürünleri sunuldu.

Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) Başkanı Bernard Oosterom "2019 Beijing Uluslararası Bahçecilik Fuarı, katıldığım fuarlar arasındaki en başarılı fuar. Fuar, 'Yeşili Yaşa, Daha İyi Yaşa' olan ana temasını kendi benzersiz yoluyla yansıttı. Turistlerin ve katılımcıların ifadeleri ve anlayışlarıyla ana temanın verdiği mesaj tüm dünyaya ulaştı." dedi.

Kapanış töreninden sonra fuar alanı ekolojik medeniyet merkezi olarak hizmet verecek ve 2022 Kış Olimpiyatları kapsamında yeni roller üstlenecek.

Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Sekreteri Vicente Gonzalez Loscertales, "Fuarın tüm tesisleri kapandıktan sonra daha büyük rol oynayacak. Bunun, Uluslararası Bahçecilik Fuarı'nın temel işlevi olduğuna inanıyoruz. Kısa sürmesine rağmen fuar, gelecek nesillerimize büyük bir manevi servet bıraktı." diye konuştu.