Xinjiang'da yoksullara yardm al艧malarnda byk ilerlemeler kaydedildi

  2019-10-17 11:53:48  cri

Jin'in Xinjiang Uygur zerk BTlgesi'nin gney kesiminde bulunan Ka艧gar, Hotan, Aksu bTlgeleri ile Kzlsu Krgz zerk li, lkedeki en yoksul bTlgeler arasnda yer alyor. STz konusu bTlgelerde, 2014-2018 yllar arasnda 1 milyon 889 bin ki艧i yoksulluktan kurtarld. Bu bTlgelerde yoksulluk oran 2013'te yzde 29,1 iken, bu oran geen yl yzde 10,9'a d艧t.

Tarm, bTlge ekonomisinde Tnemli

Xinjiang'a Tzg meyvelerin sergilendi~i Aksu Fuar, ksa sre Tnce kaplarn 6'nc kez at. Fuar, bTlgeye Tzg tarm rnlerinin sat艧lar iin geni艧 bir platform olu艧turarak, yoksullara yardm edilmesini sa~lyor.

Aksu Ormanclk ve Jayr daresi Ba艧kan Yardmcs Song Wei, fuarda 710 milyon yuan tutara sahip 630 bin ton tarm rn ile ilgili sTzle艧meye varld~n aklad. Song, yoksul ailelerin meyve retiminin yl sonuna kadar yakla艧k yzde 30 orannda ykselece~ini ve aile ba艧 gelir art艧nn 2 bin yuan a艧aca~n belirtti.

BTlgeye Tzg sektTrleri kalkndrma, yoksullu~u azaltmada en etkili yollardan biri. Hotan'n Guma ilesinin kTylerinden birinde ya艧ayan Bvamine Abdlkadir, tav艧an yeti艧tiricili~i yapyor. 225 tav艧an bulundu~unu ve bu i艧in ailesine gayet iyi bir kazan getirdi~ini sTyleyen Abdlkadir, "10 gn sonra bir 艧irkete tav艧anlar sataca~m. Her 40 gnde bir grup tav艧an satyorum ve yakla艧k 3 bin yuan kazanabiliyorum. Bunun d艧nda, tekstil fabrikasnda al艧yorum. Ekili arazim de var. Yllk gelirim 45 bin yuan civarnda." dedi.

ĥu an Hotan'da yakla艧k 15 milyon tav艧an yeti艧tiriliyor. Hotan Tav艧an Yeti艧tiricileri Derne~i Ba艧kan Du Jun, "Tav艧an endstrisi, yoksullu~u en ksa srede azaltma yollarndan biri. KTyller hem i艧 buldu, hem de para kazand." diye konu艧tu.

Yoksul nfusa sa~lk yardmlarnn kapsam geni艧liyor

Xinjiang Sa~lk Komitesi Ba艧kan Mutelif Rozi ise, Xinjiang'n gney kesiminde yoksul nfusa sa~lk yardm al艧malarnda byk ilerlemeler kaydedildi~ine i艧aret etti. Rozi, bTlgedeki nfusa yetecek sayda sa~lk kurulu艧u ve doktor sa~land~n dile getirdi.

Rozi, "le ve kasabadaki sa~lk kurulu艧larnn ko艧ullar dzeltilirken, krsal bTlgelerde kaytl yoksul nfusun tmne temel sa~lk ve a~r hastalk sigortalar yapıldı. Ayrıca bölge halkının sağlık yardımı sistemine kaydı gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.