Yorum: Jin d艧a ak dnya ekonomisi in艧asna gܲ katyor

  2019-11-05 16:35:35  cri

Liang Xinwen-CRI Haber Merkezi

kinci Jin Uluslararas thalat Fuar (CIIE), Shanghai kentinde ba艧lad. Jin Cumhurba艧kan Xi Jinping fuarn al艧nda bir konu艧ma yapt.

Xi konu艧masnda, ekonomik kreselle艧me srecinin ilerletilmesine ili艧kin Tnerilerde bulunmann yan sra, Jin'in daha yksek seviyeli bir d艧a alma iin alaca~ Tnlemleri aklad.

Jin, byk bir lke olmann getirdi~i sorumluluklar stlenerek, d艧a ak bir dnya ekonomisi kurulmas abalarna daha fazla gܲ katmaya devam edecek. D艧a alma, a~da艧 Jin'in en ok Tne kan Tzelliklerinden biri. Ayrca, uluslararas ithalat fuarna ev sahipli~i yapmak, Jin'in piyasasn dnyaya ama konusunda att~ Tnemli bir adm.

Cumhurba艧kan Xi geen yl dzenlenen fuarda, Jin'in d艧a almay geni艧letmek zere alaca~ be艧 maddelik Tnlemi aklam艧t. Xi ayrca, Shanghai'nin de d艧a almasna ili艧kin ܲ maddelik Tneri ileri srm艧t.

Xi, bir sene sonra yine CIIE'nin al艧nda yapt~ konu艧mada, sTz konusu Tnlemlerin hayata geirilmesi ile ilgili sre hakknda bilgi verdi. Shanghai Serbest Ticaret Pilot BTlgesi'nde Lingang adl yeni bir bTlm kurulmasndan, yabanc 艧irketlere Jin piyasasna giri艧lerinde e艧it muamele uygulanmas gibi Tnlemleri aktard. STz konusu Tnlemlerin tek tek yerine getirilmesi, Jin'in sTzn tutan sorumlu bir lke imajn btn dnyaya gTsterdi.

te yandan, Xi, Jin ile di~er lkeler arasnda belirlenen 98 i艧birli~i projesinden 23'nn tamamland~n vurgulayarak, sTz konusu projelerin 47'sinde olumlu ilerlemeler kaydedildi~ine dikkat ekti.

Son yllarda korumaclk ve tek tarafll~n yaylmasnn etkisiyle ekonomik kreselle艧me de baz engellerle kar艧 kar艧ya geldi. Uluslararas toplum, "dnya ekonomisindeki bu gidi艧at do~ru bir 艧ekilde nasl kar艧lanacak?" veya "artan dar bo~azdan nasl klacak?" gibi sorulara cevap bulmak zere aktif bir aray艧 iinde.

Cumhurba艧kan Xi buna ili艧kin olarak, 2017 Dnya Ekonomik Forumu'nda yapt~ konu艧mada, "Ekonomik kreselle艧meye tamamen itiraz edilmemeli" demi艧ti. 1. CIIE'de ise, "Ekonomik kreselle艧me engellenemez bir tarihsel genel e~ilim" 艧eklinde konu艧mu艧tu. Xi bugn 2. CIIE'de yapt~ konu艧masnda da, "Engeller ve tehditler bulunmasna ra~men, ilerleme e~ilimi hiç kimse tarafından durdurulamaz" ifadesini kullandı.

Xi, bugünkü konuşmasında ayrıca, ülkelere küresel piyasayı daha da genişletme çağrısı yaptı. İşbirliğine, inovasyona ve paylaşıma dayalı dünya ekonomisini beraber inşa etme önerisinde de bulunan Xi, ayrıca el ele verilerek korumacılık ile tek taraflılığa kararlılıkla karşı çıkılması ve ticaret duvarlarının kaldırılması şeklinde fikirler ileri sürdü. Bütün bunlar, Çin'in dünya ekonomisindeki değişiklikleri göğüslemek amacıyla kendi çözüm fikrini ortaya koyarak, dünya ülkeleriyle beraber kalkınma konusundaki samimiyetini gösteriyor.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin, dışa açılan kapısını daha da açacağı taahhüdünde bulundu. Kısa süre önce sona eren ÇKP 19. Merkez Komitesi Dördüncü Genel Kurulu'nda, Çin'in işbirliği ve ortak kazanca dayalı dışa açılma sistemi inşasını hızlandırarak, küresel yönetişim sistemi reformuna ve inşasına katılacağının altı çizildi.

Cumhurbaşkanı Xi Jinping konuşmasında, Çin'in, piyasasının dışa açılma kapsamını genişletmeye, iş ortamını iyileştirmeye, ikili ve çok taraflı işbirliğini derinleştirmeye, Kuşak ve Yol'un ortaklaşa inşasını hızlandırmaya devam edeceğine vurgu yaptı. Bu önlemlerden bazıları geniş yankı uyandırdı. Mesela tarife ve kurumsal masrafları daha da düşürme, Hainan Serbest Ticaret Limanı inşasını hızlandırma, yabancı sermayenin piyasaya girişini gevşetme, negatif listeyi daraltmayı sürdürme, fikri mülkiyet haklarını koruyan hukuk sistemini iyileştirme gibi önlemler Xi'nin konuşmasında öne çıkan satır başlıklarıydı. Bu önlemlerle daha açık bir sinyal verilerek, uluslararası toplumun beklentileri yanıtlandı. Ayrıca, yabancı sermayenin Çin'e girmesine daha elverişli bir ortam sağlanarak, dışa açık yeni ekonomi yapısı oluşturulması çabalarına itici güç katıldı.

Dışa daha açık bir Çin'in arkasında son derece dayanıklı bir ekonomi bulunmalı. 1,4 milyar nüfusa ve dünyadaki en büyük orta dereceli gelir grubuna sahip olan Çin'in, dünya ekonomisine yaptığı katkı yüzde 30'u aşmış durumda ve iş ortamı da dünya sıralamasında büyük ölçüde yükseldi. Xi, ekonomik açıdan tam güvene sahip olduklarını ve Çin'in ekonomisinin geleceğinin de mutlaka daha parlak olacağına inandıklarını ifade etti.

Xi, "Çin'in piyasası çok büyük, herkesin gelip görmesini bekliyoruz" ifadesini kullanarak, tüm dünyayı Çin'e davet etti.

Dışa daha açık bir Çin, kuşkusuz diğer ülkelere daha çok piyasa, yatırım ve büyüme fırsatları sunarak, açık dünya ekonomisi kurulması ve insanlığın kader ortaklığının oluşturulması için son derece önemli bir güç haline gelecek.