×Jinlileri T¬Ürk kuruyemi艧iyle bulu艧turma ²õabas¿Ñ

  2019-11-05 19:33:36  cri

T¬Ürkiye'nin bug¬Ün ba艧layan 2. ×Jin Uluslararas¿Ñ ­¯thalat Fuar¿Ñ'na getirdiğ~i g¿Ñda ¬Ür¬Ünleri dikkat ²õekiyor. T¬Ürkiye Akdeniz ­¯hracat²õ¿Ñlar Birliğ~i (EIB), fuarda Akdeniz bªTlgesindeki ¬Üretilen ªTzel tar¿Ñm ¬Ür¬Ünlerinin tan¿Ñt¿Ñlmas¿Ñ i²õin bir sergi a²õt¿Ñ.

Akdeniz ­¯hracat²õ¿Ñlar Birliğ~i Ba艧kan Yard¿Ñmc¿Ñs¿Ñ ve Akdeniz Kuruyemi艧 ve ­¯lgili ÛQr¬Ünler ­¯hracat²õ¿Ñlar¿Ñ Birliğ~i Ba艧kan¿Ñ Birol Celep, birliğ~in fuardaki sergi a²õma i艧lerinden sorumludur. Herhangi bir ¬Ülkenin piyasas¿Ñn¿Ñn 1 milyar 400 milyonluk n¬Üfusa sahip olan ×Jin piyasas¿Ñyla k¿Ñyaslanamayacağ~¿Ñna i艧aret eden Celep, ya艧am seviyesinin s¬Ürekli y¬Ükseltilmesiyle, ×Jin halk¿Ñn¿Ñn ya艧am kalitesine daha fazla ªTnem vermeye ba艧lad¿Ñğ~¿Ñn¿Ñ belirtti.ä±ÿÿ

Celep'in mensubu olduğ~u 艧irket, uzun s¬Üredir ×Jin piyasas¿Ñna ªTnem veriyor ve ×Jinli t¬Üketicilerin t¬Üketim al¿Ñ艧kanl¿Ñğ~¿Ñyla ilgili bilgiler toplayarak ×Jin piyasas¿Ñna girmek i²õin haz¿Ñrl¿Ñklar yap¿Ñyor. Ä¥irketin ×Jin piyasas¿Ñndan sorumlu yetkilisi Ne艧et Ke²õecioğ~ullar¿Ñ, 艧irketin ×Jinli t¬Üketicilerin zevklerine gªTre ¬Ür¬Ünleri geli艧tirmeye ba艧lad¿Ñğ~¿Ñn¿Ñ sªTyledi.

Ke²õecioğ~ullar¿Ñ, 艧irketin bu fuara Ege Deniz bªTlgesinin kuru inciri gibi ¬Ür¬Ünler getirdiğ~ine ederek, 艧irketin ×Jin Uluslararas¿Ñ ­¯thalat Fuar¿Ñ platformuyla ×Jin'de uygun i艧birliğ~i ortaklar¿Ñn¿Ñ bularak ¬Ür¬Ünlerinin ×Jinlilerle bulu艧turmak istediğ~ini ifade etti. Ke²õecioğ~ullar¿Ñ, 艧irketin diğ~er fuarlara oranla, bu fuardan daha ²õok beklentisi olduğ~unu da sªTzlerine ekledi.