2.CIIE'de ­¯talya dikkat ²õekiyor

  2019-11-06 11:26:06  cri

D¬Ün ba艧layan 2. ×Jin Uluslararas¿Ñ ­¯thalat Fuar¿Ñ'n¿Ñn (CIIE) onur konuklar¿Ñndan ­¯talya'n¿Ñn fuar ªTl²õeğ~i, Avrupa ¬Ülkeleri aras¿Ñnda ikinci s¿Ñrada yer al¿Ñyor.

160 ­¯talyan 艧irketin bulunduğ~u alan, 6 bin 600 metrekareyi kaps¿Ñyor. Fuarda, otomotiv, makine ve ekipman, g¿Ñda ve tar¿Ñm ¬Ür¬Ünleri ile moda gibi ¬Ülkenin avantajl¿Ñ end¬Üstrileri sergileniyor.

­¯talyan D¿Ñ艧 Ticaret Komisyonu Ba艧kan¿Ñ Carlo Maria Ferro'nun verdiğ~i bilgilere gªTre, 2. CIIE'ye kat¿Ñlan ­¯talyan 艧irketlerin say¿Ñs¿Ñ ge²õen seneki fuara gªTre y¬Üzde 20 artt¿Ñ.

­¯talya'n¿Ñn fuar ªTl²õeğ~i, Almanya'n¿Ñn ard¿Ñndan Avrupa ¬Ülkeleri aras¿Ñnda ikinci s¿Ñrada bulunuyor.