Yorum: Xinjiang, istikrar ve refahla terTrn etkisini gideriyor

  2019-12-07 13:42:12  cri

Wang Juemian-CRI Haber Merkezi

ABD Temsilciler Meclisi, ksa sre Tnce sTzde "2019 Uygur nsan Haklar Politikas" ba艧lkl yasa tasarsn onaylad. ABD bu giri艧imle, Jin'in terTrle ve a艧rclkla mcadele al艧malarn karalayarak, Jin hkmetinin Xinjiang politikalarna saldrd. Ne var ki, Xinjiang'daki skunet, istikrar, refah ve kalknma, ABD'nin yalanlarnn do~ru olmad~nn en byk kant. ABD'deki baz evrelerin "Xinjiang sorunu" bahanesiyle Jin'in geli艧mesini engellemeyi hedefleyen komplo giri艧imleri ba艧arl olmayacak.

Xinjiang'da 1990'l yllardan bu yana, yurt ii ve yurt d艧 kaynakl bTlc ve a艧r dinci terTr gܲleri, bTlgede binlerce 艧iddetli terTr olay gerekle艧tirdi. TerTristlerin 艧iddet giri艧imleri Xinjiang'n toplumsal dzenine zarar verirken, bTlgede ya艧ayan insanlarn temel insan haklarn da ciddi 艧ekilde i~nedi.

Gvenlik ve istikrarn olmad~ bir ortamda ya艧ama ve kalknma hakk gvence altna alnamaz. Bu nedenle, uluslararas toplum terTrizmi ve a艧rcl~ ortak d艧man olarak gTryor. Birle艧mi艧 Milletler'in ĥiddete Varan A艧rcl~ nleme Eylem Plan'nda, yoksulluk, i艧sizlik, istihdam olanaklar eksikli~i, d艧k e~itim seviyesi ve dini inanlarn istismar gibi faktTrlerin 艧iddete varan a艧rcl~n ortaya kmasna neden oldu~una i艧aret edildi.

Planda ayrca, btn lkelerin 艧iddete varan a艧rclkla mcadele etmek zere Tnlem tedbirleri almas Tnerisi ortaya koyuldu. Bu ba~lamda ngiltere, Fransa ve Avustralya gibi lkeler terTrle mcadele amacyla yeni yasa kartt veya mevcut yasaya yeni hkmler ekledi. Baz lkeler ayrca, a艧rcl~ giderme amal kurumlar olu艧turarak, e~itim yoluyla kursiyerlerin tekrar topluma dTnmesini sa~lyor.

Jin de uluslararas terTrle mcadele deneyimlerini T~renme temelinde, kendi gerek ko艧ullarna gTre Xinjiang'da bir dizi Tnleyici Tnlem alyor. Xinjiang'da kurulan mesleki e~itim merkezleri, terTrizm ve a艧rclktan etkilenen insanlar e~iterek, topluma tekrar dTnmesi iin gerekli mesleki yeterlili~i sa~lamay amalyor. Bu Tnlem, uluslararas toplumun terTr ve a艧rclkla mcadele al艧malarna byk katklarda bulunurken, terTrizmden etkilenen lkelere de yeni deneyimler sa~lyor.

Alnan bir dizi verimli Tnlem sayesinde, Xinjiang'da son ܲ yldr hibir 艧iddetli terTr olay ya艧anmad. Xinjiang'da ya艧ayan btn etnik gruplarn temel haklar gvence altna alnd. Bu al艧malar, Xinjiang'n sosyo-ekonomik kalknmasna gܲl bir destek sa~lyor.

stikrar bTlgeyi canlandryor

Xinjiang'da yln ilk on ayında ağırlanan turist sayısı 200 milyonu aşarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 yükseldi. Bu rakam, bölgedeki istikrarının en iyi kanıtı. Öte yandan, geçen yılın sonundan bu yana, 70'ten fazla ülke ve bölgeden hükümet yetkilileri, uluslararası örgüt ile medya organı ve dini gruplardan temsilciler ve uzmanlar dahil binden fazla kişi Xinjiang'ı ziyaret ederek, Xinjiang'daki terörle mücadele ve aşırıcılığı giderme çalışmalarında kaydedilen başarıları yerinde gördü.

Xinijang şu an, tarihinde görülmemiş bir müreffeh dönemden geçiyor. Ürün fiyatlarındaki artış hariç, 2018 yılında Xinjiang'ın gayrisafi yurt içi hasılası 1952'ye kıyasla 200 kat arttı. Xinjiang'ın kent ve kasabalarında yaşayan insanların kişi başına düşen harcanabilir geliri ise son 30 yılda 100 kat arttı. 2014-2018 yılları arasında, Xinjiang'da 2,3 milyondan fazla insan yoksulluktan kurtarıldı ve kırsal bölgelerdeki yoksulluk oranı 2014 yılında yüzde 19,4 iken, bu rakam geçen sene yüzde 6,1'e kadar düştü. Xinjiang'ın önümüzdeki yıl Çin'in diğer bölgeleriyle birlikte yoksulluktan tamamen kurtarılması öngörülüyor.

Buna ek olarak, Xinjiang'a özgü kültür ile bölgedeki inanç özgürlüğü de koruma altında bulunuyor. Etnik gruplara özgü dil, yargı, idare, eğitim ve yayıncılık gibi alanlarda geniş bir şekilde kullanılıyor.

Xinjiang, Çin'in dışa açılmasının kuzeybatıdaki önemli bir penceresi olarak, Kuşak ve Yol inşası fırsatlarıyla, ekipman imalatı, kimya endüstrisi ve yeni enerji gibi avantajlı endüstrilerini geliştirmeyi hızlandırıyor ve böylece Avrasya bölgesiyle yapısal tamamlayıcılık oluşturuyor. Xinjiang'ın merkezi Urumçi'de inşa edilen China Railway Express merkezi aracılığıyla şu ana kadar Urumçi'den yurt dışındaki 23 ülke ve bölgeye 20 demiryolu hattından yükler gönderiliyor. Bu faaliyetler de bölgesel ekonomik kalkınmaya büyük güç katıyor.

Xinjiang'da istikrar, barış ve refahın elde edilmesi kolay olmadı. Bu nedenle bölgedeki mevcut duruma hiçbir ülke veya yabancı gücün müdahalesine asla izin verilmeyecek.