Jin'de toplam sosyal finansman Tle~i byyor

  2020-01-17 11:04:46  cri

 

Jin'de merkez bankas konumundaki Jin Halk Bankas tarafndan dn yaymlanan istatistiklere gTre, 2019 ylnda lkedeki toplam sosyal finansman miktar, Tnceki yla gTre 3 trilyon 80 milyar yuan artarak 25 trilyon 580 milyar yuana (yakla艧k 3 trilyon 707 milyar dolar) ula艧t.

Reel ekonomiye sa~lanan kredi miktar ise Tnceki yla gTre 16 trilyon 880 milyar yuan artt.

Jin Halk Bankas Ara艧trma ve statistik Departman Mdr Ruan Jianhong, sosyal finansman yaps bakmndan finans kurulu艧larnn reel ekonomiye daha byk destek sa~ladklarnn gTrld~n belirtti. Ruan, konu艧masn 艧Tyle srdrd:

"lk olarak, finans kurulu艧larnn reel ekonomiye sa~lad~ krediler artt. 2019 ylnda, finans kurulu艧lar tarafndan reel ekonomiye sa~lanan kredi miktar 16 trilyon 880 milyar yuan artt. kinci olarak, 艧irketlerin da~tt~ tahvil miktar da ykseldi. Qnc olarak ise bilano d艧 finansman da gTzle gTrlr 艧ekilde azald."

"Krediler, imalat, altyap ve hizmet alanlarna yo~unla艧t"

Di~er yandan, 2019 yl sonu itibaryla Jinli 艧irketlere ve kurulu艧lara verilen kredi miktar, Tnceki yla gTre yzde 10,5 ykselirken, art艧 miktar ise 9 trilyon 360 milyar yuan buldu.

艧letmelere sa~lanan orta ve uzun vadeli kredilerin 5 trilyon 870 milyar yuan artt~n, bu kredilerin genel olarak imalat, altyap ve hizmet alanlarnda yo~unla艧t~n ifade eden Ruan, 艧unlar sTyledi:

"malat sektTrne verilen orta ve uzun vadeli kredilerin art艧 hz 2012 ylndan itibaren kaydedilen en yksek seviyede bulunuyor. leri teknolojili imalat sektTr, altyap tesislerine ve gayrimenkul d艧ndaki hizmet sektTrne verilen orta ve uzun vadeli kredilerin miktar da hzl artyor."

Finans kurulu艧larnn KOB'lere byk yardm sa~lad~n belirten Jin Halk Bankas Finans Piyasalar Departman Mdr Zhou Lan, 2019 ylnda "Puhui Finance" platformundan faydalanan kܲk ve orta Tlekli i艧letmelerin saysnn Tnceki yla gTre yzde 26,4 artarak 27 milyon 40 bini buldu~unu kaydetti.

Zhou, 2020 ylnda KOB'lerin finansman sorununun Tzlmesi iin, ticari bankalarn KOB'lere yTnelik finansal hizmet kalitesinin ykselmesi gerekti~ini sTzlerine ekledi.