Plastikle m¬Ücadele art¿Ñyor!

  2020-01-20 11:17:46  cri

×Jin Ulusal Kalk¿Ñnma ve Refom Komisyonu d¬Ün plastik kirliğ~inin ªTnlenmesiyle ilgili bir yªTnetmelik yay¿Ñnlad¿Ñ.

YªTnetmeliğ~e gªTre, 2020 sonuna kadar, ×Jin'de merkeze doğ~rudan bağ~l¿Ñ 艧ehirlerde, eyaletlerin merkez 艧ehirlerinde ve listeye al¿Ñnan diğ~er 艧ehirlerdeki al¿Ñ艧veri艧 merkezi, s¬Üpermarket, eczane ve kitabevi gibi mekanlar, lokantalardaki paket yemek hizmetleri ve ²õe艧tili sergi ve konferans ektinliklerinde biyolojik olarak par²õalanamayan plastik po艧etlerin kullan¿Ñm¿Ñ yasaklanacak. ×Jar艧¿Ñlarda par²õalanamayan plastik po艧etler de k¿Ñs¿Ñtl¿Ñ olarak kullan¿Ñlacak.

Belgeye gªTre, 2020 y¿Ñl¿Ñ sonuna kadar, ¬Ülke ²õap¿Ñnda lokantac¿Ñl¿Ñk sektªTr¬Ünde tek kullan¿Ñml¿Ñk pipet kullan¿Ñlmas¿Ñ yasaklanacak. B¬Üy¬Ük 艧ehirlerde ve turistik yerlerdeki lokantalarda tek kullanımlık sofra takımı yasak olacak.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu basın sözcüsü Meng Wei, belgede plastik kirliliğin ıslahının 2020, 2022 ve 2025 yılı dahil olmak üzere üç aşamalı olarak uygulanması hedefinin belirlendiğini, farklı çeşite ait plastik ürünlere belli yönetim ve politika tedbirlerinin ortaya koyulduğunu belirtti.

Sözcü Meng, "Bazı plastik ürünlerin üretimi, satışı ve kullanımı düzenli bir şekilde yasaklanacak veya kısıtlanacak; geri dönüştürülebilir, geri kazanımı kolay ve parçalanabilir alternatif ürünlerin tanıtımı ve plastik kullanımını azaltma, yeşil lojistik ve geri dönüşüm modelleri geliştirilecek; plastik atıkların geri dönüşümüne düzenleme getirilecek ve çöplerdeki plastik atık miktarı azaltılacak. Plastik ürünlerin üretimi, dağıtımı, tüketimi ve geri dönüşümüyle ilgili yönetim sistemi geliştirilerek plastik kirliğin çok yönlü ıslahı oluşturulacak" ifadelerini kullandı.

Yönetmelikte belirlenen hükümler uyarınca, 2022 yılına kadar, Çin'de tek kullanımlık plastik ürün tüketimi gözle görülür şekilde azaltılacak. Alternatif ürünler yaygınlaştırılacak, plastik atıkların kaynak bazlı enerji kullanım oranı önemli ölçüde artırılacak. 2025 yılına kadar, başlıca şehirlerde plastik atıkların miktarı bir hayli azaltılacak. Böylece plastik kirliliği verimli bir şekilde kontrol altına alınacak.