Libya Konferans┐Đ Sonu▓§ Bildirgesi yay┐Đmland┐Đ

  2020-01-20 14:39:36  cri

Libya'da kal┐Đc┐Đ ate艧kes ve siyasi sČ▄recin ba艧lat┐Đlmas┐Đ amac┐Đyla Almanya'n┐Đn ba艧kenti Berlin'de dČ▄zenlenen Libya Konferans┐Đ'n┐Đn Sonu▓§ Bildirgesi yay┐Đmland┐Đ.

Libya Konferans┐Đ Sonu▓§ Bildirgesi'nde, Libya Temsilciler Meclisi'nin onaylad┐Đ­~┐Đ tek, birle艧ik, kapsay┐Đc┐Đ ve etkin bir hČ▄kČ▄metin kurulmas┐Đn┐Đn desteklendi­~i belirtilirken, Libya Siyasi Anla艧mas┐Đ'n┐Đn siyasi ▓§¬TzČ▄m i▓§in ¬Tnemli bir yol haritas┐Đ oldu­~u kaydedildi.

"Merkezi ve sivil otoritenin kontrolČ▄nde birle艧ik bir Libya ulusal gČ▄venlik sisteminin kurulmas┐Đn┐Đ destekliyoruz." ifadesine yer verilen bildirgede, bu ▓§er▓§evede polis ve askeri gČ▄▓§lerin tek otorite alt┐Đnda birle艧mesi gerekti­~inin alt┐Đ ▓§izildi.

ATEŞKES

Bildirgede, ateşkesin uygulanmasını kontrol edecek ve denetleyecek teknik komiteler kurması için Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrıda bulunulurken, aynı zamanda BM'nin taraflar arasında ateşkes müzakerelerini kolaylaştırıcı rol oynaması talep edildi.

Bildirgede, "Ateşkesin başlamasından itibaren taraflara ve destekçilerine askeri faaliyetlerine son vermeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Libya'da tüm taraflara özgür, kapsayıcı ve adaletli seçimlerle geçiş sürecini sonlandırmaları için çağrı yapılan bildirgede, "Libyalılar tarafından yürütülen kapsayıcı siyasi sürece" tekrar dönülmesi talebine yer verildi.

ULUSLARARASI İZLEME KOMİTESİ

Bildirgede, "BM himayesinde Berlin zirvesi sonrasında koordinasyonu sürdürmek için bir Uluslararası İzleme Komitesi oluşturuyoruz." denildi.

Berlin Konferansı'na katılan tüm tarafların ve uluslararası örgütlerin dâhil olacağı Komitenin BM öncülüğünde koordinasyonu sağlayacağı belirtilen bildirgede, üst düzey yetkililerin katılımıyla aylık toplanacak Komitenin uzmanlar düzeyinde de 4 teknik çalışma grubu içereceği aktarıldı.