"Jin salgnla mcadelede e艧siz tedbirler ald"

  2020-02-25 11:46:05  cri

Jin ve Dnya Sa~lk rgt'nn (DS) ortakla艧a kurdu~u uzman ekibi, Jin'de yrtlen dokuz gnlk al艧malarn ardndan dn, ba艧kent Beijing'de yaplan basn toplantsnda inceleme sonularn aklad.

Uzman ekip yelerinden Jin Ulusal Sa~lk Komisyonu'ndan uzman Liang Wannian'n basn toplantsnda verdi~i bilgilere gTre, de~i艧ik lokasyonlardan edinilen virsler genetik olarak yzde 99,9 Tzde艧. Demografik Tzellikler asndan ise, hastalarn ya艧 ortalama 51 olarak saptand, hastalarn yzde 77,8'i 30 ila 69 ya艧larnda ve virse yakalananlarn yzde 77,5'i ise Hubei eyaletinden.

Hayvan konaklar asndan en gncel ara艧trmalara gTre, yeni korona virsnn yarasadan insana gemesi mmkn ve pangolin de virsn ara konaklarndan biri olabilir.

Liang Wannian toplantda yapt~ aklamada, "Solunum damlacklar ve temas yeni korona virsnn bula艧masndaki ana neden olarak kabul edildi. D艧kdan ve oral yolla bula艧ma riski de bulunuyor. Bununla beraber, havada asl kalan virsler aracl~yla da hastalk yaylabilir." dedi.

Uzman ekibin di~er bir yesi Dnya Sa~lk rgt Genel Sekreter Yardmcs Bruce Aylward, Jin'in salgnla mcadelede bilimsel tedbirler uygulad~n ve hem farkl bTlgelerin durumunu hem de virsn yaylma Tzelliklerini dikkate ald~n sTyledi.

Bruce Aylward, "Hi 艧phesiz, Jin bu yeni tip virs Tnlemek iin cesur Tnlemler hayata geirdi ve salgnn hzla artmasn etkili bir 艧ekilde engelledi. ki hafta Tnce Jin'e ula艧t~mzda gnlk yeni hasta says 2 bin civarndayd. Ekibin incelemeyi tamamlad~ gn tespit edilen vaka says ise 416'yd. Yani iki haftada yzde 80 azald. Ekip, bTyle bir d艧艧n gerekli~ini saptamak iin farkl bilgi kaynaklar kulland." diye konu艧tu.

Baz ki艧ilerin, belirli bir ila veya a艧 olmadan salgnla ba艧a kmann bir yolu olmad~ kans ta艧d~na i艧aret eden Bruce Alward, "Jin'in yakla艧m ise, ila ve a艧 olmad~ iin mevcut btn ilalarn kullanlmas ve farkl ko艧ullara gTre olabildi~ince dzgn ayarlamalar yaplmas." ifadesini kulland.

Alward, "Jin'de, hkmetin salgnla mcadelede tm toplumla birlikte var gܲle harekete gemesi, salgnn yaylmasn engelledi. Bu, dikkate de~er bir ba艧ar." 艧eklinde konu艧tu.

Jin ve Dnya Sa~lk rgt'nn ortakla艧a kurdu~u uzman ekibi, 17-23 ĥubat gnlerinde Beijing, Guangdong, Sichuan ve Hubei bTlgelerinde yeni korona virsnden kaynaklanan salgnnn Tnlenmesi ve kontrol al艧malarn inceledi. Jin Ulusal Sa~lk Komisyonu Ba艧kan Ma Xiaowei dn, ekibin ziyaret srasnda fark etti~i sorunlar ve mcadeleye ili艧kin Tnerilerini dinledi.

Uzman ekibin Çin'de yürüttüğü çalışmaların, Çin ve dünyanın salgınla mücadelesine değerli öneriler getirdiğine işaret eden Ma, Çin'in aldığı güçlü tedbirlerin sadece Çin halkının sağlığına değil, küresel kamu sağlığı güvenliğinin korunmasına da katkılarda bulunduğunu vurguladı.

Çin'in salgınla mücadelede zafer kazanacak güvene ve kararlılığa sahip olduğunu yineleyen Ma, salgının önlenmesinin yanı sıra ekonomik ve toplumsal gelişimin sağlanması için çabaların süreceğini ifade etti.

Ma, Çin'in, salgını önleme ve ulusal kamu sağlığı kriz yönetimi mekanizmasını geliştirerek, DSÖ ile işbirliğini güçlendirmeyi sürdüreceğini de vurguladı.