Yoksullukla "hematopoetik" m¬Ücadele ªTrnek oldu

  2020-03-10 15:09:52  cri

2020, ×Jin'de yoksulluğ~a son verme y¿Ñl¿Ñ olarak belirlendi. Bu y¿Ñl sonuna kadar ×Jin'in Birle艧mi艧 Milletler'in s¬Ürd¬Ür¬Ülebilir kalk¿Ñnma program¿Ñnda ileri s¬Ürd¬Üğ~¬Ü 2030 y¿Ñl¿Ñ yoksulluğ~u azaltma hedefine 10 y¿Ñl erken ula艧mas¿Ñ ªTngªTr¬Ül¬Üyor. ×Jin'de yoksullukla m¬Ücadelede elde edilen tecr¬Übeler sadece bu ¬Ülkeye fayda getirmekle kalmay¿Ñp kalk¿Ñnmakta olan birka²õ ¬Ülkede ªTrnek olarak değ~erlendiriliyor.

Nepal'in Dibyapuri kªTy¬Ü turistik bir bªTlge olan Chitwan Ulusal Park¿Ñ'na yak¿Ñn bulunuyor. Bir yandan gen²õlerin b¬Üy¬Ük bir k¿Ñsm¿Ñ i艧 aramak i²õin kªTyden ayr¿Ñl¿Ñyor, diğ~er yandan kalan kªTyl¬Üler para ve teknoloji eksikliğ~i ya艧ad¿Ñklar¿Ñ i²õin ge²õim s¿Ñk¿Ñnt¿Ñs¿Ñ ²õekiyorlar.

×Jin Yoksullukla M¬Ücadele Fonu'nun Nepal Temsilciliğ~i yerel ortağ~¿Ñyla ara艧t¿Ñrma yapt¿Ñktan sonra kªTy¬Ün kadınlarına küçük miktarlı kredi sağlama kararı aldı. Aynı zamanda köye uzmanlar davet edilerek kadınlar tavuk yetiştiriciliği konusunda eğitildi.

Dibyapuri sakinlerinden Bishnu Kumari Mahat, "Krediyle tavukçuluk işi kurdum. Tavuk çiftliği büyütmek ve işe yatırımı artırmak için para almaktan çok mutluyum. Eskiden koyun yetiştiriciliğinden çok zorlandım. Yem bilgim yoktu. Koyun yavrusuna kaplan gibi yabani hayvanların saldırmasından endişeliydim. Hiç para kazanamadım. Tavukçuluk durumumu düzeltti" şeklinde konuştu.

Çin Yoksullukla Mücadele Fonu Dibyapuri'deki sakinleri yoksulluktan kurtarmak için Çin'de başarıyla uygulanan "hematopoetik" modele başvurdu. Çin Sosyal Akademisi Köy Kalkınma Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacı Li Guoxiang, "yoksulluğu yok etmek özgüce dayanır. Tecrübelerimizden en önemlisi köylülerin dış güç yardımıyla kendi işlerini kurmalarının sağlanmasıdır. Öncelikle üretim sorununu çözdük, lokal özgünlüğü teknoloji ve modern unsurlarla buluşturduk. Daha fazla aileler iş kurarak piyasa ve öz gücüyle yoksulluktan kurtarılır. Ancak bu şekilde yoksulluk kökünden yok edilir" ifadesini kullandı.

Yoksullukla mücadele sürecinde Çin'in birçok bölgesinde istihdam artırıldı, bilhassa e-ticaret ve büyük verinin kullanımıyla doğrudan internet ve dijital ekonomi dönemine geçildi. Bu konuda Çin'de ortaya çıkan inovasyon birçok ülkeye esin verdi ve örnek oldu.

Li Guoxiang, "Yöresel tarım ürünleri e-ticaret aracılığıyla daha büyük pazarlara kavuşur. E-ticaret bir yandan tarımsal endüstriyi geliştirir, bir yandan da yeni endüstriyi getirir. Bazı bölgelerde kırsal turizm birinci, ikinci ve üçüncü endüstrilerin entegrasyon halinde gelişmesini sağladı. Bu model yoksulluğu yok etmekten ziyade zenginleşme yolunu açar. Bu tecrübe birçok ülke için ilham verici" dedi

Yoksulluğu yok etme dünyanın ortak arzusu olarak kabul edilir. Çin'de yoksulluğu yok etme sürecinde ortaya çıkan uygulamalar küresel yoksulluk azaltma davasına daha fazla uygulanabilir fikir sunacaktır.