×Jinli Virolog bilinmeyen vir¬Üsler ¬Üzerine ara艧t¿Ñrmalar¿Ñna devam ediyor

  2020-05-26 15:55:32  cri

Wuhan Viroloji Enstit¬Üs¬Ü, COVID-19 olarak bilinen yeni koronavir¬Üs hastal¿Ñğ~¿Ñn¿Ñn d¬Ünyaya yay¿Ñlmas¿Ñndan bu yana f¿Ñrt¿Ñnan¿Ñn merkezinde. Vir¬Üs, 艧u ana kadar d¬Ünya ²õap¿Ñnda 5 milyondan fazla insan¿Ñ enfekte etti ve ªTl¬Ü say¿Ñs¿Ñ 338 bini ge²õti.

Bilinen ilk vakalar ge²õen Aral¿Ñk ay¿Ñnda bildirilmesinden sonra bilim insanlar¿Ñ bir a艧¿Ñ geli艧tirme umuduyla vir¬Üs¬Ün kªTkenlerini bulmak i²õin yar¿Ñ艧t¿Ñlar. Bu arada, bilim insanlar¿Ñn¿Ñn doğ~adan geldiğ~i iddialar¿Ñna rağ~men, vir¬Üs¬Ün Wuhan Viroloji Enstit¬Üs¬Ü'nden "s¿Ñzma" ve ªTnemli bilgileri "gizleme" iddialar¿Ñ aras¿Ñnda değ~i艧en komplo teorileri ile bir su²õlama oyunu devam ediyor.

Enstit¬Üdeki virolog ve ara艧t¿Ñrmac¿Ñ Shi Zhengli salg¿Ñn¿Ñ ve uluslararas¿Ñ i艧birliğ~i konusundaki ilerlemeyi nas¿Ñl gªTrd¬Üğ~¬Ün¬Ü a²õ¿Ñklad¿Ñ.