Covid-19 g¬Ünlerinde ²õocuk ve ªTğ~renci olmak

  2020-06-01 15:18:29  cri

Uluslararas¿Ñ ×Jocuk G¬Ün¬Ü.

Uluslararas¿Ñ ×Jocuk G¬Ün¬Ü, Kas¿Ñm 1949'da Uluslararas¿Ñ Demokratik Kad¿Ñn Federasyonu Konseyi'nin karar¿Ñyla belirlenmi艧tir ve her y¿Ñl 1 Haziran'da kutlanmaktad¿Ñr.

×Jin'de ×Jocuk G¬Ün¬Ü hem ²õocuklar¿Ñn hem de ebeveynlerinin kutlad¿Ñklar¿Ñ bir bayramd¿Ñr. ×Jocuk G¬Ün¬Ü'nde ×Jinli ebeveynler izin al¿Ñr, okullardaki kutlama etkinliklerine kat¿Ñl¿Ñr. Ancak, salg¿Ñn nedeniyle bu y¿Ñlki kutlamalar biraz farkl¿Ñ ªTzellikler gªTsteriyor.

"×Jevrimi²õi konser"

×Jin ×Jocuk Sanat Tiyatrosu ve ¬Ülkedeki birka²õ sanat tiyatrosunun i艧birliğ~iyle 31 May¿Ñs'ta "²õevrimi²õi konser" d¬Üzenlenerek, ²õocuklar¿Ñn bayram¿Ñ kutland¿Ñ.

Konser, ×Jin merkez televizyonu CCTV'nin ²õocuk kanal¿Ñ, Tik Tok ve Youku gibi platformlarda canl¿Ñ yay¿Ñnland¿Ñ.

×Jin'in farkl¿Ñ bªTlgelerinden yerel opera gªTsterileri, sanat²õ¿Ñlar¿Ñn kutlama mesaj¿Ñ, online ileti艧im ve online 艧ark¿Ñlar dahil 4 bªTl¬Ümden olu艧an etkinlik s¿Ñras¿Ñnda, salg¿Ñnla m¬Ücadelenin ªTn cephesinde ²õal¿Ñ艧an sağ~l¿Ñk personeline 艧¬Ükranlar sunuldu.

Etkinlikte farkl¿Ñ bªTlgelerden tiyatro oyuncular¿Ñ bªTlgelere ªTzg¬Ü turistik mekanlar ve lezzetleri tan¿Ñtt¿Ñ. Beijing'deki ×Jin Seddi ve Pekin ²èrdeğ~i'nden, Shanghai'daki Wai Baidu KªTpr¬Üs¬Ü ve i²õli mant¿Ñya, Hangzhou'daki Bat¿Ñ GªTl¬Ü ve Dongpo Eti'nden Wuhan'daki ¿Ñ艧¿Ñk gªTsterisi ve at¿Ñ艧t¿Ñrmalara kadar... Sunulan i²õerikler izleyicilerin ilgisini ²õekti.

Bu y¿Ñl ²õevrimi²õi d¬Üzenlenen etkinlik, yªTresel s¿Ñn¿Ñrlar¿Ñ a艧¿Ñp ²õocuklara yerel operalar¿Ñn cazibesini tan¿Ñtt¿Ñ.

×Jin genelinde de renkli kutlamalar yap¿Ñld¿Ñ. Beijing'deki 2. Deneysel ­¯lkokulu Jinfan ve No. 161 Ortaokulu orkestralar¿Ñ birlikte "Benim Anavatan¿Ñm" adl¿Ñ bir konser verdi.

Bayram ªTncesinde bir²õok h¬Ük¬Ümet kurulu艧undaki ²õal¿Ñ艧anlar aras¿Ñnda bağ~¿Ñ艧 kampanyas¿Ñ ba艧lat¿Ñld¿Ñ. Kitap, elbise ve oyuncaklar¿Ñn (y¬Üzde 90 oran¿Ñnda yeni olmas¿Ñ 艧art¿Ñyla) bağ~¿Ñ艧lanmas¿Ñ te艧vik ediliyor. Bu mallar sonra e艧le艧me yoluyla temas kurulan yoksul bªTlgelerdeki okullara gªTnderilecek.

Bu y¿Ñl, bayram¿Ñ en b¬Üy¬Ük co艧kuyla kutlayanlar belki de ebeveynler oldu.

"Efsanevi hayvanlar yeniden kafese kap¿Ñl¿Ñyor"

×Jin'de en ciddi ve en uzun s¬Üreli salg¿Ñnla m¬Ücadele ªTnlemlerini alan Beijing'de lise 1. ve 2. s¿Ñn¿Ñf, ortaokul 1. ve 2. S¿Ñn¿Ñf ve ilkokul 6. s¿Ñn¿Ñf ªTğ~rencileri bug¬Ün yeniden okula ba艧lad¿Ñ. ­¯lkokul 4. ve 5. s¿Ñn¿Ñf ªTğ~renciler 8 Haziran'da ba艧layacak, diğ~er ªTğ~renciler beklemeye devam edecek.

Diğ~er kentlerdeki ªTğ~renciler Beijing'den daha erken okullara döndüler.

Çinli ana babalar, çocuklarını öğretmenlerine yeniden emanet edebildikleri için mutlu.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınının (Covid-19) Ocak ayında meydana gelmesinden sonra kısa süre önce ciddi boyuta ulaşması nedeniyle evde izolasyon gibi ciddi önlemler alındı, 24 Ocak gününde başlayan 7 günlük Bahar Bayramı uzatıldı, öğrenciler de eve kapanmak durumunda kaldı.

Öngörülen kış tatili bitince ve çocuklar ödevlerini bitirince ebeveynler kaygılıydı, çocukların derslerinden geri kalacaklarından endişeleniyorlardı... Bu sorunun farkında olan okullar zamanında online eğitim başlattı. Ancak bazı çocuk öğretmenlerin gözetimi olmadan derslere konsantre olamıyor; ebeveynler eskiye göre daha fazla zaman ayırmak zorunda kaldı.

Online derslerin suçu yoktur

Salgın sırasında verilen bir eğitim biçimi olarak online derslerin suçu yoktur. Uzmanlara göre, her sorunlu çocuğun arkasında bir veya iki ebeveyn bulunur, ebeveynlerin arkasında ise eğitimle ilgili yanlış yaklaşımları söz konusudur.

Çocuk-ebeveyn ilişkisiyle ilgili şu gerçekler ihmal edilmemelidir. Öncelikle sevilmek, her çocuğun doğuştan beri kavuşması gereken bir hediyedir. Sevildiğini hisseden birisi sevme duygusunu besler ve başkalarını sevebilir. Bu konuda ebeveynlerin eşliği çok önemlidir. Ebeveynlerin eşliğinden yoksun olan çocuk kızmayabilir ancak büyüme süreci daha zor olabilir.

Yaramazlık, çocuğun anne babasına verdiği yardım isteme mesajıdır. Anne babasının ihmalini hisseden bir çocuk, kendisini anne babasının büyük ilgisine değer olmayan bir yük görür ve kalbinin kapısını kapatır.

Çin'de bir psikoloğun şöyle bir ifadesi var: Her isyankar çocuğun arkasında, sıkı kontrol yapmaya çalışan bir veya iki ebeveyn vardır. Çocuk büyüme sürecinde bağımsız bir insan olarak her şeyi yapabileceğini ve iyi yapabileceğini düşünür. Ancak çocuğun hatalı olduğunu savunan bazı ebeveynler, sözlü ve eylemsel olarak çeşitli yöntemlerle çocuğa "küçüksün, yanlış yaptın" mesajı verir. Böylece çocuk isyan bayrağını çeker.

Misilleme, "yaramaz çocuğun" anne babasını cezalandırma taktiğidir. Çocuk suçlarıyla ilgilenen güvenlik ve yargı uzmanları, bu tip sorunlarını kökeninin ailede olduğunu savunuyor. Anne babasından sevgi hissetmeyen çocuklar misilleme yapıp ebeveynlerini kızdıracak işler yapar, hatta tehlikeli yollara düşer.

Uzmanlara göre, çocuklara yeterince eşlik edilmeli, kendi yönlerini tayin etmelerine olanak tanınmalı, çocukların yardım isteğine kulak verilmeli, onlara destek olunmalı. Çocuklarla eşit bir diyalog kanalı her zaman açık tutulmalıdır.

Dünyadaki her bir çocuğun bayramı kutlu olsun.