Salgndan etkilenen Hanfu Beijing Derne~i internette frsat aryor

  2020-06-29 18:32:40  cri

COVID-19 salgnnn ba艧lamas, sanat ve e~lence sektTrn Tzellikle zorlad, mek~nlar kapatld, kamu toplantlar ve ak hava etkinlikleri zerinde kstlamalar uyguland. ĥirketler ve organizasyonlar salgnn yaratt~ kanlmaz etkiyi hafifletmek iin internetin belli Tlde rol oynayaca~n d艧nd.

Binden fazla kaytl yesiyle "Hanfu Beijing" Derne~i, geleneksel Han kyafetlerini tantmaya ve Han kltrn korumaya adanm艧 en byk kurulu艧tur.

Ancak Ocak aynda yeni tip koronavirs salgn nedeniyle, 2020 planlar askya alnd. Byk Tlekli ak hava etkinliklerinin durdurulmas ve geleneksel elbiseler ve aksesuarlar iin sat艧 noktalarnn kapatlmas gerekti.

Yine de, kܲk bir grup yesi birlikte dans etmek iin Beijing'deki bir parkta toplanmaya devam etmekteler. Daha Tnce kstlamalarn geici olarak gev艧etilmesi, derne~in daha fazla yesini ieren dzenli faaliyetlerine devam edebilece~i ihtimalini ortaya koydu. Ancak Haziran ayndaki yeni salgn dalgasnn kmas bu umutlara engel oldu.

Yeni koronavirs ilk kt~nda, derne~in faaliyetlerinin o~unun sk Tnleme ve kontrol Tnlemleri altnda kstlanmas nedeniyle, dernek iin tam zamanl al艧anlar kendilerini gelirsiz buldu.

27 ya艧ndaki Huangfu Yuehua adl bir gen kz, 11 yldr derne~in yesidir ve 2020'de derne~in ba艧na atand. Salgnn etkisini en fazla hissedenlerden Huangfu, "Ya艧am standardm d艧t. Yiyecek harcamalarm ksmak zorunda kaldm. Annemden biraz yiyecek bile istedim. Devam edebilmemin tek yolu bu" dedi.

Huangfu, Hanfu Beijing Derne~i'nin okul ziyaretlerini ieren evrimd艧 aktivitelerini organize etmekten sorumludur. Huang, "salgndan dolay, okullarn hepsi kapaldr, hibir etkinlik yaplamaz" dedi.

Salgn kar艧snda, yeler insanlara ula艧mak ve yeni takipiler kazanmak iin internete ba艧vurmay d艧ndler. Ancak yz yze etkinlikler olmadan para kazanmakta zorluk ekiyorlar.

Ticari adan bakld~nda, Hanfu Beijing'in uzun vadeli gelece~i garanti altna alnm艧 gibi gTrnyor. Bu yl 18 Haziran'daki online al艧veri艧 festivalinde Jin genelinde sat艧 rekoru krld. Canl yayn Hanfu Beijing'in evrimii sat艧larnn artrmasna yardmc oldu.

Huangfu, "Sadece 18 Haziran gn T~leden sonra 400 binden fazla kyafet sattk, 艧imdi hi endi艧elenmiyorum" diyor.

Beijing'deki yeni vaka dalgas iyimserli~i azaltmad. Bir ba艧ka Hanfu Beijing yesi Xifeng 艧Tyle sTylyor: "COVID-19 enfeksiyonlar yln ikinci yarsnda yava艧lamaya devam edecek. 艧lerimizin yolunda devam edece~ine inanyorum."

Kzlar dans etmeye devam edecekler; ve yakn gelecekte Beijing iyice açıldıkça daha fazla insanın kendilerine katılacağından eminler.

Hanfu nedir

Hanfu, kelimenin tam anlamıyla 'Han kıyafetleri', geleneksel Çin kıyafetlerinden biridir.

Hanfu, Han etnik grubu için üç bin yıldan fazla bir süre boyunca karakteristik kıyafetler olarak hizmet verdi. Hanfu'nun gelişmesi Qing Hanedanı'nın (1644-1912) başında engellendi.

Geleneksel Hanfu, uzun kollu gevşek bir yi ( 'üst giysi') ve etek benzeri bir shang (n alt giysi) içerir. Kemer kanadı genellikle yeşim taşıyla süslenmiştir.

Hanfu, boyama, dokuma ve nakış gibi Hanların üstün el sanatını ve estetiğini taşımaktadır ve 30'dan fazla maddi olmayan kültürel mirası içermektedir.

Hanfu, Konfüçyüs takipçisi âlimlerin ritüel, müzik ve ahlaki ideallere yönelik isteklerini yansıtan otantik Çin kültürünün bir sembolü olarak da kabul edilir.