Ba艧bakan¿Ñ Li: Ekonominin pozitif b¬Üy¬Ümesini bekliyoruz

  2020-09-16 12:05:33  cri

×Jin Ba艧bakan¿Ñ Li Keqiang, d¬Ün video konferans yoluyla d¬Üzenlenen D¬Ünya Ekonomik Forumu K¬Üresel Giri艧imciler ²èzel Diyaloğ~u'na kat¿Ñlarak bir konu艧ma yapt¿Ñ.

Konu艧mas¿Ñnda ekonomik gidi艧at, yeni koronavir¬Üs (COVID-19) salg¿Ñn¿Ñn¿Ñn etkileri ve bu etkilerle nas¿Ñl ba艧a ²õ¿Ñk¿Ñlabileceğ~i hakk¿Ñnda a²õ¿Ñklamalarda bulunan Ba艧bakan Li, halihaz¿Ñrda ×Jin ekonomisinin istikrarl¿Ñ bir 艧ekilde toparlanmakta olduğ~una i艧aret ederek, y¿Ñl¿Ñn ba艧¿Ñndan beri kent ve kasabalarda 7 milyondan fazla ki艧inin istihdam edildiğ~ini kaydetti.

Li, "­¯²õ ko艧ullarda beklenmedik b¬Üy¬Ük bir değ~i艧iklik meydana gelmediğ~i s¬Ürece, y¿Ñll¿Ñk ba艧l¿Ñca hedeflere ula艧¿Ñlabilir. Ekonominin y¿Ñl boyunca pozitif bir b¬Üy¬Üme kaydetmesi bekleniyor, ancak mevcut riskler ve zorlukların üstesinden gelmek için sıkı çalışmak gerek." dedi.

Diyalogta COVID-19 salgınına da değinen Başbakan Li, salgının, iyi durumda olmayan dünya ekonomisini daha da kötü etkilediğini, özellikle uluslararası ticaretin en büyük darbeyi aldığını, endüstri ve tedarik zincirlerinin sekteye uğradığını hatırlattı.

Li Keqiang, "Bu koşullar altında, teknoloji ve endüstri alanlarında sözde 'ayrıştırma' ne uygun ne de mümkündür. Ticaret ve yatırımın kolaylaştırılması için el ele vermeli, küresel endüstri ve tedarik zincirleri ile personel değişimlerini mümkün olan en kısa sürede eski haline getirmeli ve dünya ekonomisinin yeniden canlanması için çaba göstermeliyiz." diye konuştu.

Çin ekonomisinin dünyaya derinlemesine entegre olduğuna dikkat çeken Li, dış ortam nasıl değişirse değişsin, Çin'in pek çok alanda dışa açılmayı durdurmayacağını vurguladı.

Başbakan Li, "COVID-19 salgını dünya ekonomisi üzerinde ciddi bir etkiye neden oldu ve durgunlukla başa çıkıp iyileşme yönünde ilerlemek uzun zaman alacak. Uluslararası toplum, geniş bir fikir birliği oluşturarak salgını önleme ve kontrol çalışmalarıyla ekonomik gelişmeyi koordinasyon içinde ilerletmek, salgının olumsuz etkilerini giderip küresel çapta yeniden refah sağlamak için ortak çaba göstermelidir." ifadelerini kullandı.

COVID-19 salgınının etkisi karşısında işletmelere yardım politikalarının anında yerine getirilmesini teminat altına almak için bir çözüm bulunması gerektiğini de vurgulayan Başbakan Li, "Çin'de işletmelere yönelik destek politikası zamanında ve isabetli olarak hayata geçirildi ve 2 trilyon yuanlık ilave sermaye yardımı sadece bir hafta içinde şehirler ve ilçelerdeki taban kurumlara ulaştırıldı. Böylece yerel yönetimlerin istihdam, halkın yaşamı ve piyasa aktörlerinin varlığının devamını güvence altına almasına zamanında destek sağlandı." dedi.

Salgından en çok mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile özel işletmelerin etkilendiğini hatırlatan Li, bu tür işletmelerin sıkıntılarına yönelik bir dizi yardım politikasının da uygulamaya koyulduğunu ifade etti.

Söz konusu politikalardan vergi ile devlete yapılan vergi dışı ödemelerde indirime gidilmesinin, piyasa aktörlerini en çok rahatlatan hamle olduğunu vurgulayan Li Keqiang, işletmelerin yükünün yıl boyuncu 2,5 trilyon yuandan fazla azalmasının beklendiğini kaydetti.

Li Keqiang, "Piyasa aktörlerinin, bilhassa mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile bireysel şirketlerin varlığının yanı sıra istihdamda istikrar korunursa, ekonomik temeller dengelenebilir ve kalkınmanın sürdürülebilirliğine zemin hazırlanabilir." dedi.