×Jin'deki yeni serbest ticaret bªTlgeleri belirlendi

  2020-09-22 11:21:19  cri

×Jin'de kabine i艧levi gªTren Devlet Konseyi, ba艧kent Beijing, Hunan ve Anhui'de ¬Ü²õ yeni pilot serbest ticaret bªTlgesi (FTZ) kurulmas¿Ñna dair bir ana plan a²õ¿Ñklad¿Ñ.

BªTylece, ¬Ülkedeki toplam pilot serbest ticaret bªTlgelerinin say¿Ñs¿Ñ 21'e y¬Ükseldi.

×Jin'in y¬Üksek nitelikli d¿Ñ艧a a²õ¿Ñlmas¿Ñn¿Ñ ilerletme s¬Ürecinde serbest ticaret bªTlgeleri ªTnemli rol oynuyor. 2013-2019 y¿Ñllar¿Ñnda ×Jin'de 18 serbest ticaret bªTlgesi kurulmas¿Ñna izin verildi. SªTz konusu serbest ticaret bªTlgeleri, i艧 ortam¿Ñ, piyasaya a²õ¿Ñlma, uluslararas¿Ñ ticaret ve piyasa denetimi gibi alanlarda 200'den fazla inovatif sonu²õ ortaya koydu. Bu tecr¬Übelerin daha sonra ¬Ülke genelinde yayg¿Ñnla艧t¿Ñr¿Ñld¿Ñğ~¿Ñ belirtildi.

×Jin Ticaret Bakan Yard¿Ñmc¿Ñs¿Ñ Wang Shouwen, dün düzenlenen basın toplantısında, ülkedeki serbest ticaret bölgelerinin sayı ve işlevlerinin artırılması kararının amacını açıkladı.

Wang, "Bu girişim, daha büyük kapsamlı, daha geniş alanı kapsayan ve daha derin reform denemeleriyle yüksek nitelikli kalkınmanın ülke içindeki gücünü artırmayı, daha yüksek nitelikli kalkınmayla yeni bir kalkınma düzeni oluşturmayı amaçlıyor." dedi.

Serbest ticaret bölgelerinin üst standarttaki uluslararası kurallara bağlanmasının, uluslararası işbirliği ve rekabette yeni avantajlar oluşturmasının sağlanacağına dikkat çeken Wang, plana göre, Beijing pilot serbest ticaret bölgesinde küresel etkiye sahip bir inovasyon merkezi inşa edilmesine destek verilirken, hizmet ticaretinin ve dijital ekonominin geliştirilmesinin de teşvik edileceğini kaydetti.

Hunan eyaletinde kurulacak pilot serbest ticaret bölgesinde birinci sınıf bir üretim alanının inşasının yanı sıra, Yangtze Nehri Ekonomi Kuşağı ile Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'ni bağlayan bir uluslararası ticaret ve yatırım koridoru oluşturulmasına odaklanılacağının altını çizen Wang, bölgedeki faaliyetlerde, Çin ile Afrika kıtası arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin öne çıkartılacağını dile getirdi.

Wang, Anhui eyaleti pilot serbest ticaret bölgesinde ise öncelikli alanların, bilimsel ve teknolojik inovasyonun entegrasyonu ile reel ekonominin gelişmesi olacağı bilgisini verdi.

Verilere göre, 2019'da hizmet sektörü başkent Beijing'in GSYİH'sinin yüzde 83,5'ini oluşturdu. Beijing'deki hizmet ticareti ölçeği, ülke toplamının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor.

2015 yılında kentte hizmet sektörünün dışa açılmasını genişletmek için başlatılan kapsamlı pilot program sayesinde politika ve sistem inovasyonları açısından 120 "ilk"e imza atıldı.

Beijing Belediye Başkan Yardımcısı Yang Jinbai, başkentte pilot serbest ticaret bölgesi inşa edilmesinin, ülkenin hizmet sektörünün genişlemesine de güç katacağını ifade etti.

Son yıllarda Hunan eyaleti ile Afrika ülkeleri arasında ekonomi ve ticaret alanlarındaki işbirliği giderek güçleniyor.

Hunan Eyalet Vali Yardımcısı He Baoxiang, Çin ile Afrika kıtası arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin derinliğine geliştirilmesinin, eyaletteki serbest ticaret bölgesi inşasının başlıca görevlerinden biri olarak belirlendiğini vurguladı.