¡½Xinjiang
>>[Xinjiang¡¦a Genel Bakış]
ˆ*Xinjiang¡¦a genel bakış ˆ*Coğrafi yapı
ˆ*Tarih ˆ*Enerji merkezi 
>>[Xinjiang Ekonomisi]
ˆ*Xinjiang¡¦da sanayi ˆ*Xinjiang¡¦da tarım 
ˆ*Xinjiang¡¦da hayvancılık ˆ*Bölgeye özgü sektörler 
>>[Xinjiang¡¦ ın Etnik Yapısı]
ˆ*Uygurlar ˆ*Kazaklar ˆ*Kırgızlar
>>[Xinjiang¡¦ın Turizm Kaynakları]
ˆ*Hanas Gölü 
ˆ*Antik Loulan Kenti   ˆ*Bin Buda Mağraları
ˆ*Turfan  ˆ*Kaşgar ˆ*Hotan 
>>[Xinjiang¡¦daki Dinler]
ˆ*Birçok dinin kaynaştığı bölge ˆ*Xinjiang¡¦da dini kurumlar 

¡½Tibet
>>[Tibet¡¦e Genel Bakış] 
ˆ*Tibet¡¦e genel bakış ˆ*Coğrafi yapı ˆ*Tarih ve bugünkü durum 
>>[Tibet¡¦in Etnik Yapısı]
ˆ*Genel bakış ˆ*Tibetliler ˆ*Menbalar ˆ*Luobalar 
>>[Tibet¡¦in Ekonomisi]
ˆ*Sanayi ˆ*Tarım ˆ*Hayvancılık ˆ*Ormancılık ˆ*Tibet¡¦e yardım projeleri
>>[Tibet¡¦in Turizm Kaynakları]
ˆ*Namucuo Gölü
ˆ*Potala Sarayı ˆ*Dazhaosi Tapınağı ve Sekiz Köşeli Cadde ˆ*Zhashilunbu Tapınağı 
>>[Tibet¡¦te Eğitim] 
ˆ*Genel bakış 
>>[Tibet¡¦te Dinler]
ˆ*Tibet Budizmi ve Lama Tapınaklar
ˆ*Tibetlilerin dini gelenekleri
>>[Tibet Kültürü]
ˆ*Tangka ˆ*Tereyağlı Çiçek Heykelleri ˆ*Tibet Operası