Kadınların Durumuna Genel Bakış

中國國際廣播電臺
 

  Çin’de toplam kadın nüfusu 2002 yılının sonunda 620 milyonu bularak ülke nüfusunun yüzde 48,5’ini oluşturdu. Kadınların gelişmesine büyük önem veren Çin hükümeti, kadın-erkek eşitliğini devletin sosyal gelişmesini hızlandıran temel devlet politikalarından biri olarak görüyor. Devletin makro politikasını saptarken kadın ile erkeğin eşit olarak katılımı, ortaklaşa gelişmesi ve ortak yarar sağlaması ilkesine uyan Çin hükümeti kadınların ilerlemesi ve gelişmesine sağlam siyasi ve hukuki güvence sağlar.
  Çin hükümeti, 1990’lı yılların ortalarından bu yana geçen dönemde biri 5 yıllık, diğeri 10 yıllık olmak üzere iki kez “Çin Kadınlarının Gelişimine İlişkin Ana Hatları” saptayıp ortaya koydu. Bu “Ana Hatlar” kadınların yasal hak ve çıkarlarını somut şekilde koruyarak, Çinli kadınların gelişimi için sosyal ortamı iyileştirdi ve kadın davasının kapsamlı ilerlemesini hızlandırdı. Çinli kadınlar siyaset, ekonomi, kültür, toplum ve aile gibi alanlarda erkeklerle aynı hakları paylaştıkları gibi, kadınların özel haklarının korunması, devletin savunup güvence altına aldığı temel insan haklarının önemli bir kısmı olarak her geçen gün hükümet ve toplum tarafından daha büyük ilgi gördü. Çin hükümeti ve sosyal çevrelerin ortak çabalarıyla Çinli kadınların konumu göze çarpan bir şekilde yükselirken, kadınların vasıflarında kapsamlı iyileşme kaydedildi ve kadınların gelişimi ve ilerlemesi eşi görülmemiş bir döneme girdi.