Çinli Kadınların Sosyal Faaliyetlere Katılımı
中國國際廣播電臺
 

       Çin’in ekonomik ve toplumsal gelişmesiyle birlikte Çinli kadınlar sosyal faaliyetlere katılımı sürekli artırıyor.

  Çinli kadınların ülkenin batı kesimini kalkındırma stratejisi çerçevesinde faal şekilde “Batı kesiminde güzel aile bahçesi kuralım” etkinliklerinde bulunarak, “sevgileri batı kesimine bağlama ve annelik sevgisini ortaklaşa paylaşma” kampanyası açmaları sonucu toplanan 200 milyon yuan (25 milyon ABD doları) ile su depoları kuruldu ve böylece batı kesimindeki 780 bin kişinin su sıkıntısının çözümüne yardım edildi. Çin Ulusal Kadınlar Federasyonu, giriştikleri “Kadın, ev bahçesi, çevre” konulu etkinliklerde “8 Mart (8 Mart Uluslararası Kadınlar Günü’nden geliyor) yeşillik projesi”nin var güçle uygulanmasından dolayı, Birleşmiş Milletler Çevre ve Gelişme Programı’ndan “Global 500 seçkin örgüt” unvanını kazandı.

  “Ahlaki yapıyla ilgili vatandaşlık uygulamalarının ana hatları” çerçevesinde “Çinli küçük vatandaşların ahlaki yapılanması planı” hayata geçirilerek gençler ve çocuklar arasında yurtseverlik ve kitap okuma etkinlikleri başlatıldı ve bu etkinliklere 100 milyon çocuk coşkuyla katıldı. Böylece çocuklarda iyi ahlaki anlayış ve davranışların oluşturulması hızlandırıldı.

  Ağırlık noktası ailedeki eğitim anlayışının yenilenmesi olan aile eğitimi çalışmaları derinleştirildi, kaliteli doğum, iyi yetiştirme ve eğitim bilgileri yaygınlaştırıldı, İlgili kuruluşlarla birlikte 300 bin anne-baba okulu kuruldu, Aile Eğitim Dernekleri ilçelerin (kent ve özel bölge) yüzde 70’inde bulunuyor ve bu dernekler anne ve babalara aile eğitimi seviyelerini yükseltmede yardımcı oldu.

  “İlkbahar tomurcuk planı”, “Uğur ve sağlık planı” ve “Çin çocuklarına yönelik yardım günü” gibi büyük çaplı sosyal hizmet etkinlikleri yurtiçinden ve dışından destek aldı, bu etkinliklerde toplam 300 milyon yuan (37.5 milyon Amerikan doları) toplandı ve bu etkinlikler yoksul bölgelerdeki çocukların yaşama ve gelişme durumunun iyileşmesine katkı yaptı.
  “Beş İyilik Uygarlık Ailesi” kurulması ile ilgili etkinlikler başlatıldı. Aile, Kadınlar Federasyonu’nun geleneksel çalışma alanıdır. Kadın dernekleri daha 1950’li yıllarda “5 İyilik Uygarlık Ailesi”nin seçilmesi kampanyası başlatmıştı. 1999 yılının sonuna kadar tüm Çin’de ödüllendirilen eyalet düzeyinin üstündeki “5 İyilik Uygarlık Aileleri”nin sayısı 30 bine yaklaştı. Seçilen ailelerle ilgili bilgiler, basında yer almanın yanı sıra, bazıları çeşitli sanatsal yöntemlerle kentlerde ve kırsal bölgelerde tanıtıldı. Ailelerin değişen modern topluma uymasına yardım etmek ve uygar, sağlıklı ve bilimsel yaşam tarzları edinmelerini sağlamak için ülke çapındaki kadın örgütleri renkli aile kültürel etkinlikleri düzenlediler, ailenin üyelerine doğru dünya görüşü, yaşam görüşü ve değerler oluşturmalarında yardımcı oldular. Bununla birlikte çeşitli kademelerdeki kadın örgütleri aileler arası kültür ve sanat şenlikleri ile spor oyunları gibi etkinlikler düzenlemek yoluyla ailelerde uyumlu ve huzurlu bir havanın yaratılmasına yardım ettiler. Aileler arası hattatlık, resim ve el sanatı eşyaları sergilerini kapsayan sanatsal faaliyetler ve ev dekorasyonu, mutfak sanatı, dikiş, kişisel süsleme ve model işleri gibi aile yönetimi etkinlikleri insanlarda sağlıklı ve keyifli bir yaşam isteğini harekete geçirdi.
  Kırsal bölgelerde yoksulluktan kurtarıp zenginleşmeyi gerçekleştirme ve orta halli refah toplumu yoluna çıkma ve tarımı bilim ve teknolojiyle kalkındırma kapsamında “mutlu yaşam köylü evlerinde” kampanyası açıldı. Köylüler çağımıza uygun olmayan adetlerden vazgeçmeye, sağlığın korunması ile çevreyi güzelleştirme bilinçlerini yükseltmeye, yaşamların çalışkanlıkla zenginleştirilmesine ve yaşamlarının niteliğinin zenginleştirilmesine yönlendirildi. Bazı eyaletlerde girişilen su, hendek, yol, tuvalet ve ağıl temizleme ve onarma kampanyaları, içme suyu, sokak, ev ve yatak odalarının temiz olması kampanyaları ile evin ve yatak odasının düzenli olması kampanyası, kırsal bölgelerde yaşayan ailelerin ve yaşadıkları köylerin çehresini büyük ölçüde iyileştirildi. Kent ve kasabalarda uygar apartmanlar kurulması, mahalleyi ve evi sevme ve kapıların arkadaşlar ve komşulara açık olması gibi faaliyetler düzenlendi. Böylece insanlar arasındaki tanışma ve aileler arasında birbirine anlayışla davranma gerçekleştirildi ve aile üyelerinin sosyal sorumluluk duyguları artırıldı. Birçok eyalet ve şehirde girişilen ve ana konusu kadın, ev bahçesi ve ortam olan çevre koruma eğitimi kampanyaları çerçevesinde çevre koruma bilgileri yaygınlaştırıldı, aile üyelerinin çevre koruma bilinci yükseltildi. Çöplerin çeşitlendirilmesi, enerji kaynaklarından tasarruf etme, yeşillikleri koruma görevinin paylaştırılması ve ağaçlandırmayı kapsayan mahalleyi temizleme ve güzelleştirme etkinlikleri mahallenin uygarlık yapılanmasının ilerlemesine itici güç sağladı.