Çinli kadınların çalışma hakkı
中國國際廣播電臺
 

       Kadınların çalışma hakkını güvence altına almak için Çin’in ilgili kuruluşları daima “Çalışma Yasası” ile diğer ilgili hukuk kuralları ve yönetmelikleri etkin şekilde uygulamaktadırlar. İşçi ve memur alımında cinsiyet ayrımı yasaktır. Kadınların erkeklerle eşit olarak sermaye ve teknoloji gibi üretimin ana unsurlarıyla ilgili dağıtım hakkını paylaşma hakkı güvence altına alındı. Kadınların erkeklerle aynı işlerde çalışması ve aynı kazancı elde etmesi, aynı işle uğraşan kadınların maaşlarının erkeklerinden farklı olmaması güvence altına alındı ve erkek ile kadın arasında gelir farklılığı giderildi. Kadınlar için istihdam kanalı genişlemeli, ekonomik gelişim ve sektör yapısının düzenlenmesinde kadınların istihdam ihtiyacına önem verilmeli, üçüncü sektör, özellikle mahalli hizmet işleri var güçle geliştirilmeli ve kadınlar için yeni istihdam olanağı ve iş yeri yaratılmalıdır. Kadın işçi ve memurelerle ilgili çalışma alanındaki koruma politikası daha etkin şekilde hayata geçirilmeli, birimler kadın işçi ve memureler ile ilgili çalışma alanındaki özel koruma maddelerini çalışma sözleşmesine ve kolektif sözleşmeye almaya yönlendirilmeli, kadın işçi ve memurelerin aybaşı, hamilelik, doğum ve emzirme olmak üzere “4 süre”deki koruma çalışmaları iyi yapılmalı. Kırsal bölgelerdeki kadınlar yaşadıkları yerlerde erkeklerle eşit olarak toprak müteahhitlik hakkını, üretim ve işleme hakkını, konut için ayrılan yerlerin dağıtımı hakkını, toprakla ilgili iane alma hakkını ve kar paylaşma hakkını paylaşmalı. Bununla birlikte kırsal bölgelerdeki kadın işgücü fazlası tarım dışı sektörlere çevrilmesi çalışmaları yönlendirilmeli ve yardımcı olunmalı, buradaki kadınların geleneksel ekili sektörden tarım dışı sektörlere geçmelerine yardım etmek için vasıflarını artırmayı amaçlayan kurslar açılmalı.