Kadınların sağlığı güvence altına alındı
中國國際廣播電臺
 

       Son yıllarda Çin kadınların sağlık durumunda göze çarpan bir iyileşme görüldü. 2002 yılına kadar Çin’de hamile ve loğusa kadınların hastalıklardan korunması oranı yüzde 86’ya çıktı, kadınların çocuklarını hastanede doğurmaları oranı yüzde 78,8’e ulaşarak, 5 yıl öncesine oranla yüzde 12’lik bir artış gösterdi. Hamile ve loğusa kadınların ölüm oranı 1997’de 100 binde 63,6’dan 2002’de 100 binde 50,2’ye düştü. Kadınların ortalama yaşam süresi, erkeklerden 3,8 yaş daha yükselerek, 73,6’ya ulaştı.

  Çin’in kırsal bölgelerinde sağlık hizmetleri şebekesi esas olarak oluşturuldu. 2000 ve 2001 yıllarında merkezi ve yerel hükümetler Çin’in batısında yer alan 12 eyalet, özerk bölge ve merkeze doğrudan bağlı şehirde “hamile ve loğusa kadınlarının ölümünü azaltma ve yeni doğan bebekler tetanos hastalığından kurtarma programı”nı başlattılar, yoksul bölgelerde nahiye ve kasaba düzeyindeki hastanelerde doğum bölümünün inşası güçlendirildi ve tabandaki sağlık hizmet personeline eğitim verildi. Böylece buralardaki hamile ve loğusa kadınların ölüm oranı bu iki yılda 100 binde 37,28’lik bir düşüş kaydetti.

   Nisan 2001’de Çin Devlet Konseyi tarafından ilan edilen “Çin Halk Cumhuriyeti Anne ve Bebeklerin Sağlıklarını Koruma Yasasının Uygulama Yönetmeliği”nde tıp, tedavi ve sağlık hizmet birimlerinin kadın ve çocukların sağlıklarına ilişkin hizmetler vermeleri gerektiği açık olarak belirlenirken, ülke çapında kadınlarda sık görülen hastalıklarla ilgili denetim ve tedavi çalışmalarının daha da güçlendirilmesi ve doğumla ilgili sağlık hizmeti seviyesinin yükseltilmesi gerektiği kaydedildi. 2002 yılında ülkedeki anne ve bebek sağlığı birimlerinin sayısı 3067’yi ve bu birimlerdeki yatakların sayısı ise 80 bini buldu.

  Çin hükümeti AİDS hastalığını önlenmesi ve tedavi edilmesi çalışmalarına azami derecede önem vererek, “Çin’in AİDS hastalığını önleme ve kontrol etme ile ilgili orta ve uzun vadeli planı (1998-2010) ” ve “Çin’in AİDS hastalığını önleme ve tedavi etme eylem programını (2001-2005)” açıkladı. Her kademedeki hükümetler kadın, genç ve çocuklar arasında var güçle AİDS ve zührevi hastalıkları önleme ile ilgili bilgilerin yayılmasına öncelik vererek, kadın ve çocukları bu hastalıkların kontrol edilmesi çalışmalarında önemli bir halka olarak sayıyorlar ve bu hastalıkların anneden bebeğe geçmesinin önlenmesi için çaba harcıyorlar.