Çinli ve yabancı kadınlar arasındaki teatilere genel bakış
中國國際廣播電臺
 

       Çin Ulusal Kadınlar Federasyonu, 1995 yılının Haziran ayında Çin’in ilk hükümet dışı örgütü sıfatıyla Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Toplumsal Konseyi’nde istişare ve danışma kurumu sıfatını elde etmesinden beri, BM ve dünyadaki çok taraflı etkinliklere etkin şekilde katıldı ve İnsan Hakları Komitesi Konferansı, Kadının Statüsü Komitesi Toplantısı, kadın sorunuyla ilgili BM olağanüstü genel kurulu, çocuk sorunuyla ilgili BM olağanüstü genel kurulu ve sürdürülebilir gelişme sorunuyla ilgili dünya zirvesini kapsayan BM’nin birçok konferansına temsilciler gönderdi. Bu konferanslarda Çin Ulusal Kadınlar Federasyonu görüşlerini dile getirerek, dünya barışına, gelişmekte olan ülkelerin hakları ve çıkarlarının korunmasına ve dünyanın kadın davasının gelişmesine katkılarda bulundu.
  Çin’in kadın örgütleri halklar arası diplomatik avantajlarını kullanarak, çok düzeyli, çok kanallı ve çok şekilli biçimde dış teati ve işbirliği yaptılar. Çin Ulusal Kadınlar Federasyonu, 151 ülkenin 700’den fazla kadın ve çocuk örgütüyle dostluk ilişkilerini kurarak BM ve çok taraflı kadın işlerine geniş bir şekilde katıldı, 4. Dünya Kadınlar Konferansı ile bu konferans sonrasındaki eylem deneyimleri teatisi konferansı, Çin-Avrupa Birliği (AB) Kadın Sorunları Semineri, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü (APEC) kapsamındaki kadın liderler toplantısı gibi büyük ve çok taraflı uluslararası konferanslar düzenledi. Çinli kadın ve çocuklara hizmet veren uluslararası işbirliği programlarına katılan Çin Ulusal Kadınlar Federasyonu, geniş kapsamlı etkiye sahip bir kadın örgütü haline geldi.