Azınlık ulusların geleneksel tıbbına ilişkin temel bilgiler
中國國際廣播電臺

       Geleneksel Çin tıbbı yalnız Han ulusunun değil, Çin’deki çeşitli azınlık ulusların geleneksel tıplarını da kapsar. Azınlıkların, kendi gelişme süreçlerinde değişik bölgelerin ve kültürlerin etkileri dolayısıyla özgün tıp sistemleri ortaya çıktı. Bunlar arasında Tibet, Moğol, Uygur, Kore, Zhuan, Dai, Yi, Miao, Lagu ve Elunchun gibi azınlık ulusların geleneksel tıpları ve eczacılığı kapsanır.

   Çeşitli azınlık ulusların değişik tarihsel ve kültürel geçmişleri nedeniyle, geleneksel tıpları ve eczacılıklarının gelişmesi de farklıdır. Bazı azınlık ulusların geleneksel tıp ve eczacılığında yalnız zengin tedavi yöntemi bulunmakla kalmayıp, özgün tıp ve eczacılık teorisi sistemi oluşmuştur. Bazı azınlıklardan tıp ve eczacılıkla ilgili az miktarda kitap kalmıştır ve yalnızca halk arasında yayılmıştır. Şimdi bu kitaplar toplanarak, düzenleniyor. Bazı tıp ve eczacılıklar ile ilgili bilgiler ise yazılı olarak kaydedilmedi. Sadece bazı reçeteler ve tedavi yöntemleri halk arasında yaygınlaşmaktadır. Bu bilgiler de toplanarak düzenlenecek.

   Azınlık ulusların tıp sistemi, Han ulusunun tıbbından öğrenilen bilgilerden başka, diğer ülkelerin tıbbından da bilgiler almıştır. Dolayısıyla tıp sistemleri de zenginleşti. Örneğin, Tibet tıbbı hem Han tıbbından, hem de eski Hint tıbbından bilgiler almıştır. Moğol tıbbı ise, hem Han, hem Tibet, hem de Rus tıbbından bilgiler topladı.