Miao tıbbı
中國國際廣播電臺

    Miao milliyeti tıbbı, zehir, besin eksikliği, yara, iltihap, mikrop ve böcekler gibi altı faktörün hastalıklara yol açabileceğini savunur. Hastalıkları teşhis etmek için nabzı saymak, dinlemek, görmek, sormak, ellerle muayene etmek, sürmek, sıvazlamak, bastırmak, nakletmek ve ölçmek gibi geleneksel muaye yöntemleriyle vücut yapısı ve ruhta meydana gelen anormal değişikler fark edilir.

   Miao tıbbında genellikle kullanılan ilaçlar, bitki, hayvan ve az miktardaki mineralden elde edilir. İlâçların şu üç özelliği vardır: Sıcak, soğuk ve ne sıcak ne de soğuk. Sıcak ilaç, iç organlardaki kronik bozulmaları ve soğuk almanın neden olduğu hastalıkları tedavi eder. Soğuk ilaç ise bulaşıcı bir hastalığın varlığına ya da marazlı metabolizma artışına işaret eden, ateşli etkenlerin neden olduğu hastalıkları tedavi eder. Üçüncü ilaç türü besin takviyesine yarar. Kesin olmayan istatistiklere göre, şimdi sık görülen 1500’den fazla hastalık çeşidi bulunuyor. Sık kullanılan ilaçların sayısı da yaklaşık 200 kadardır.

   Miao eczasında kullanılan şifalı otların çoğu Miao milliyetinin yaşadığı Miao dağları, Wumeng dağları ve Wuling dağları gibi bölgelerde yetişiyor. Çeşitli bölgelerin bulundukları değişik enlemler, coğrafi ortam, ilaç kullanımındaki değişik alışkanlıklar ve çeşitli şifalı otların dağılımları nedeniyle Japon hanımeli çiçeği gibi bazı şifalı otlar çeşitli yerlerde bulunuyor. Betelcevizi gibi bazı şifalı otlar ise deniz seviyesinden belli bir yükseklikteki dağlarda bulunmaktadır. Son yıllarda, Miao milliyetinin toplu halde yaşadığı geniş bir bölgede şifalı otlar yetiştiren birçok merkez kuruldu. “Fuling” (poris kokos) ve Ökommia kabuğu gibi şifalı otlar insan eliyle yetiştirilmektedir.