Xia hanedanlığının ilk imparatoru Dayü
中國國際廣播電臺


       4 bin yıl önce Çin’in Sarı Nehir bölgesinde sık sık sel felaketleri yaşanıyormuş. Zamanın Çin ulusunun önderi Shun, tahtını sel felaketine karşı mücadelede büyük hizmet yapmış ve halklar arasında büyük saygı gören kahraman Dayü’ye bırakmış. Dayü’nün sel felaketine karşı yaptığı mücadeleye ilişkin destan, nesiller boyunca halklar arasında ağızdan ağıza dolaşıyor. 

 Rivayete göre, Dayü’den önce Çin ulusunun önderi Yao’nun zamanında sel felaketleri kol geziyormuş. Ekinler hep su altında kalır, evler yıkılırmış. Halk yaylaya ve yüksekçe yerlere taşınırmış. Nehir taşması ve sel baskını sorununu çözmek için Yao, Çin’in dört bucağından aşiret ve kabile şeflerini bir araya çağırarak, Gun adlı bir kişiyi seçmiş. 

 Gun dokuz yıl içerisinde sellere karşı hep “tıkama yöntemi”ne başvurmuş, sonuçta sel felaketi dizgin altına alınmak şöyle dursun daha da kötü ve ciddi bir hal almış. 

 Yao’dan sonraki imparator Shun, Gun’u öldürmüş ve sel önleme çalışmalarına Gun’un oğlu Yü’yü göndermiş. 

 Yü babasının yöntemini değiştirerek “tıkamak” yerine kanal açmak ya da ırmakları onarmak yoluyla sellere yol verme yöntemine müracaat ederek sel sularının denize dökülmesini sağlamış. Sivil halkla birlikte çalışan Yü toprak kazarak omuzunda kum taşıyor, bacaklarında derman kalmayıncaya kadar çalışıyormuş. Sel sorununun çözümünde çeşitli ölçme cihaz ve aletleri, haritacılık usullerini yaratmış. 

 13 yıllık bir çabanın sonucunda sel suları nihayet denize çevirilmiş, arazilerde tekrar ekim yapılmaya başlanmış. 

 Yeni evlenen Yü, sel sularının çözümü için öteden beriden koşuyormuş. Kendi evinin önünden defalarca geçmiş Yü, ama içeriye bile girmemiş. Karısı Tushan, oğlu Qi’yi doğurmuş. Bir gün yeni doğan bebek ağlarken Yü evinin önünden geçiriyormuş. Oğlunun ağlama seslerini duyan Yü, evin içerisine girmiş ama oğluna bakmadan kararlılıkla evinden ayrılmış. 

 Sel sularının çözümünde büyük hizmetler yapmış Yü’ye büyük saygı duyan sonraki nesiller kendisine Dayü, yani büyük Yü adını vermiş. 

 Shun’dan sonra kabileler birliği reisliğine seçilmiş. 

 Sel sularına çözüm getirilmesi Dayü’nün en büyük katkısı olmuş. Zamanında aşiret ve kabileler tarafından bölünmüş Çin’de Dayü, üstün zekasıyla sel suları sorununu “ülke çapında” ve “dağlardan yararlanma” ilkelerine göre yaratıcı bir şekilde çözümlemiş. Dayü’nün emriyle yardımcısı Boxiu tarafından hazırlanmış “Shanhaijing” kitabında ilk defa Çin sınırları içindeki dağ ve akarsular, şahsiyetler, olaylar ve kanatlı kuşlar, ayrıntılarıyla kaydedilmiştir. 

 Dayü sel sularına çözüm getirme görevini tamamladıktan sonra halk yurduna dönerek huzurlu bir yaşama yeniden kavuşmuş. Dayü önder olduktan sonra ülke için canla başla çalışmış. Dayü’nün hakimiyeti döneminde Çin toplumu yeni bir gelişme aşamasına girmiş. 

 İlkel komünal toplumun son yıllarında kabile ve aşiret reisleri kendi konumlarından yararlanarak ve artık ürünleri özel mal edinerek aristokrat olmuşlar. Kabile ve aşiretler arasında meydana gelen savaşlar sonucu yakalanan esirler köle yapılarak aristokratların hizmetinde bulundurulmuşlar. Böylelikle yavaş yavaş köle ve köle sahibi olmak üzere iki sınıf oluşmuş, kabile toplumu çökmüş. 

 Daha sonra Yü’ya bağlı olan Xia kabilesinden aristokratlar Yü’nün oğlu Qi’nin babasının yerine geçmesini desteklemişler. Bu temelde kabile şeklindeki komün döneminde kabileler birliğinin seçim sistemi resmen iptal edilerek yerine kraliyet miras sistemi geçmiştir. 

 Çin’in tarihinde köleciliğe dayalı ilk kraliyet, Xia Kraliyeti böylece doğmuştur.