İsyancı Chen Sheng ve Wu Guang
中國國際廣播電臺


      Chen Sheng ve Wu Guang, Çin tarihinde Qin hanedanlığının (M.Ö 3. yy) son yıllarında patlak vermiş geniş kapsamlı ilk büyük köylü ayaklanmasının liderleridir. 

  M.Ö 210 yılında Çin’in ilk imparatoru Qin Shihuang ölmüş, imparatorun yerine geçen küçük oğlu Hu Hai, yani imparator Qin Ershi (Qin’in ikinci imparatoru) tahta çıkmıştır. 

  Qin Ershi (Qin’in ikinci imparatoru), akılsız, yolsuzluğa göz yuman ve merhametsiz bir imparatordu. Onun hakimiyeti altında halk, ağır angarya, vergi ve işkencelerin altından kalkamıyor, açlık ve ölüm döşeğinde kıvranıyordu. 

  M.Ö 209 yılında imparator Qin Ershi (Qin’in ikinci imparatoru), Huai nehri bölgesindeki 900 yoksul köylüye Yüyang’ın (bugün Beijing’in Miyün ilçesi) korunması emrini vermiştir.

  Yoksul köylü ailelerinden gelen ve sınır askerlerinin şefleri olan Chen Sheng ve Wu Guang’ın komutasındaki askeri birlik, Qi ilçesi Daze nahiyesine (Anhui eyaleti Su ilçesinin güney-batısı) ulaştığı zaman kapalı ve yağmurlu hava nedeniyle daha ileriye gidememiş ve sınır bölgesine vaktinde yetişememiştir. Qin devlet kanununa göre, geç kalınması nedeniyle liderlerin ve askerlerin kafaları kesilecekti. 

  Askeri konvoya refakat eden iki muhafız komutan insafsızca davranıyordu. Chen Sheng ve Wu Guang, bu iki mufahızı öldürdü ve yağmura tutulduklarını ve gidecekleri yere zamanında ulaşmalarının mümkün olmadığını, sonuçta hepsinin öldürüleceğini askerlere anlatmıştır. Chen Sheng ve Wu Guang, “Öldürülmesek bile sınırda görev bekleyeceğiz ve yine yüzde 60-70’imiz askeri vazife başında öleceğiz. Biz yiğitler, ölsek de, ölmesek de hayattayken muazzam ve şerefli bir iş yapmamız gerekir” demişlerdir. Bu sözlerle coşkuya kapılan sınır birlikleri, Chen Sheng’in baş komutan, Wu Guang’ın ise komutan yardımcısı olmasını istemiştir. Oluşturulan isyancı köylü ordusu, “Zulme son, barbar imparator Qin’e ölüm” sloganını atarak ayaklanmıştır. Böylelikle Çin’in tarihinde ilk büyük köylü ayaklanması patlamıştır. 

  İsyancı birlikler, kurdukları kampa yakın olan mabette gece büyük bir ateş yakmışlardır. İsyancı birliklerin “Chu devletine evet, kral Chen Sheng’e destek” şeklindeki haykırışları, bir efsane gibi halk arasında dilden dile dolaşmıştır. Chen Sheng ve Wu Guang liderliğindeki köylü isyancılar, Daze nahiyesiyle Qi ilçesini işgal ettikten sonra beş altı ilçe merkezini daha zaptetmişlerdir. Yoksul köylüler, isyancı birliklerin vardıkları her yerde kendilerine sempati göstermişlerdir. Chen Sheng, Wu Guang ve ayaklanan köylü askerler, Chen ilçesini ele geçirdikten sonra “Zhang Chu devleti”ni kurduklarını ilan etmişlerdir. Bu da Çin’in tarihinde kurulmuş ilk devrimci köylü iktidarı olmuştur. 

  Güçlenerek asker sayısı yüz binleri, savaş aracı sayısı da bini bulan ve zaferle ilerleyen isyancı askeri birlikler, üç yoldan Qin hanedanlığına saldırmaya başlamışlartır.

  Ayaklanmaya kalkan birliklerin Zhou Wen liderliğindeki bir kısmı, Guan Zhong’nun Xidi bölgesine (bugünkü Shaanxi’nin Lin Tong ilçesi) kadar dayanarak Xian Yang kentine (Qin hanedanlığının başkenti) yaklaşmıştır. Durumu öğrenince paniğe kapılan imparator Qin Ershi (Qin’in ikinci imparatoru), ayaklanan askeri birliklere karşılık vermek üzere alelacele Zhang Han adlı bir komutanın yönetiminde, Lishan Dağı’nda mezar yapımı için çalıştırılan yüz binlerce hükümlünün yanı sıra, sınır bölgelerinden 300 bin kadar da askeri göndermiştir. Zhou Wen yönetiminde kahramanca savaşmasına rağmen yalnız kalan ve savaş tecrübesinden yoksun bulunan köylü askeri birlikleri, Qin hanedanlığına ait birliklerin ani baskınları karşısında yenilgiye uğramış ve Han Gu geçitinden geri çekilerek ve Cao Yang (bugünkü Henan eyaleti Lin Bao’nun doğusu) ilçesinde kamp kurarak takviye birliklerini beklemek zorunda kalmıştır. 

  Ayaklanan birliklerin diğer kısmını yöneten Wu Chen ise, eski Zhao devletinin başkenti olan Han Dan’ı ele geçirdikten sonra, içine sızan eski aristokrat gücün temsilcilerinden Zhang Er ve Chen Yü’nün tahrikiyle Zhao Krallığı’nı kurarak kendisinin kral olduğunu ilan etmiştir. Genel durumu göz önünde bulundurarak olan biteni zor bela kabul eden Chen Sheng, Zhou Wen’i desteklemek için Wu Chen’e birlikleriyle batı seferine çıkması emrini vermiştir. Chen Sheng’in emrini kulak arkası eden Zhang Er ve Chen Yü, Zhou Wen’e sırt dönerek, ayrılıkçı tutumlarını sürdürmüştür. Altı devletteki eski aristokratlar, birbirlerini izleyerek krallık ilan etmişlerdir. Chen Sheng ve Wu Guang, önden ve arkadan olmak üzere tamamen iki ateş arasında kalmıştır. Cao Yang bölgesinde üç ay içinde gösterdiği direnişlerde ağır darbeler almış ve askeri güç bakımından çok zayıf düşmüş, destekten yoksun kalmış ve ağır kayıba uğramış komutan Zhou Wen, en sonunda intihar etmiştir. Çok geçmeden Rong Yang’ı kuşatmaya çalışan Wu Guang, bir subayının düzenlediği suikast sonucu ölmüştür. Wu Guang, öldükten sonra ordunun morali bozulmuştur. İsyancı birliklerin diğer kolları da Qin hanedanlığı ordusu tarafından birer birer bozguna uğratılmıştır. M.Ö 209 yılının Aralık ayında Zhang Han liderliğindeki Qin ordusu, Chen ilçesine saldırmış, Chen Sheng’in bizzat yönettiği ve tüm güçleriyle direniş gösteren askeri birlikler, askeri gücün yetersizliği nedeniyle başarı kazanamamıştır. Chen Sheng ise arabacı Zhuang Jia tarafından alçakça öldürülmüştür. 

  Chen Sheng’e bağlı kalan Lü Cheng ve diğer isyancı birlikler, savaşı sürdürerek, sonra Xiang Yü ve Liu Bang liderliğindeki isyancı birliklerle birleşerek Qin ordusuyla savaşmıştır. M.Ö 206 yılında Qin hanedanlığı, ayaklanan devrimci köylü birliklerinin indirdikleri ağır darbeyle yıkılmıştır.