Enteresan Dongzhi
中國國際廣播電臺

    

    Dongzhi (Kış gündönümü), Çin’in Ay Takvimi’ne göre 24 güneş teriminden ve aynı zamanda Çinlilerin geleneksel bayramlarından biridir. 2700 yılı aşkın süre önce, Çin’in İlkbahar ve Sonbahar döneminde “Dongzhi” olarak adlandırılan bu güneş terimi vardır..

       Çincede “zhi”, uç ve son nokta anlamına gelir. Bu sözcük hava ısısının Dongzhi gününde en düşük dereceye varması anlamına gelmiyor; yerkürenin güneşin etrafında dönüşündeki yerini kast ediyor. Kuzey yarım kürede yaşayan insanlar için Dongzhi günü, gündüzün en kısa olduğu gündür. Dongzhi’den sonra gündüz, günden güne uzuyor. Eski kitaplardaki kayıtlara göre, Dongzhi gününde imparator nazırlarıyla birlikte beş gün müzik dinler, halk da evde çalgı çalarmış. Dongzhi gününde imparator gökbilimi ve takvimi bilen uzmanları da çağırarak takvimi inceler, ayrıca göğe tapınma etkinlikleri düzenlermiş. Dünyaca ünlü Beijing Gök Tapınağı, imparatorun Dongzhi gününde göğe tapınma etkinliklerini düzenlediği yerdir.Eski zamanlarda, Dongzhi gününde çok neşeli geçen bir “kışı kutlama” geleneği olduğu görülüyor. Dongzhi sabahı insanlar erken kalkar, yediden yetmişe kadar herkes şık elbiselerle birbirlerini ziyaret ederek kutlarmış.

    Dongzhi, Çin’de halk arasında “Jiaojiu” olarak da adlandırılır. İnsanlar o günden itibaren “Dokuzu sayma”ya başlarlarmış. Her dokuz gün bir “Dokuz” olarak sayılır, ilk dokuz gün “İlk Dokuz” olarak adlandırılır. Dongzhi “İlk Dokuz”un ilk günüdür. İkinci dokuz gün ise “İkinci Dokuz” olarak adlandırılır. Buna göre, toplam dokuz tane “Dokuz” var. Dokuz çarpı dokuz, yani 81 gün sonra, “Dokuz bitince şeftali çiçekleri açar”, hava da ısınmaya başlar. Halk arasında Dongzhi başladıktan sonra başlayan hava değişikliği kurallarını tasvir eden şu tekerleme vardır: “İlk ve İkinci Dokuz, soğuktan el çıkmaz; Üçüncü ve Dördüncü Dokuz, kedi ve köpekler donar; Beşinci ve Altıncı Dokuz, söğütler filizlenir; Yedinci Dokuz, donmuş nehir suyu erir; Sekizinci Dokuz, kuşlar döner; Dokuzuncu Dokuz, bahar gelir, hava ısınmaya başlar ve çiçekler açar.”

    Çin’de halk arasında Dongzhi gününden itibaren “Dokuzuncu Dokuz-Kışın Bitiş Resmi”ni çizme geleneği vardır. Önce renksiz bir erik çiçeği dalı ve üzerine 81 çiçek çizilir. Bu, Dongzhi gününden başlayan 81 günü gösterir. Dongzhi gününden sonra her gün bir çiçek boyalanır ve 81 çiçek boyandıktan sonra bahar gelir. Bazı insanlar çiçeleri boyarken çok ince düşünerek hava bulutluysa çiçeğin yukarı kısmını, güneşliyse alt kısmını, rüzgârlıysa sol kısmını, yağışlıysa sağ kısmını, karlıysa orta kısmını boyarlar. Böylece 81 gün sonra bu resim enteresan bir hava durumu çizelgesi haline gelir.