Qingming Günü
中國國際廣播電臺

        Her yılın ilkbaharında hava ısınmaya, çiçekler açmaya ve her şey canlanmaya başladığı zaman, Çinliler çok eskiden beri halk arasında kutlanan bir bayram olan Qingming Günü’nü karşılarlar.

   Qingming, Çin Ay Takvimi’nde saptanmış olan 24 güneş teriminden biridir ve Batı takvimine göre genellikle Nisan ayının dördüncü, beşinci ya da altıncı gününe rastlar. Her Qingming Günü’nde insanlar kırlara giderek ya atalarını anmak için mezarların önünde saygı duruşunda bulunurlar ya da kırlarda gezinti yaparak baharın hoş kokusunu alırlar.
  

   Bazı yerlerde ataların anıldığı Qingming Günü “Şeytan Günü” olarak da adlandırılır. Qingming Günü sırasında her aile atalarına sevgi ve saygılarını göstermek için mezarlıklara giderek saygı duruşunda bulunur. Atalarını anarlarken, evlatlar mezarların üzerindeki yabani otları temizler, mezarlara yeni toprak ilave eder, mumlar yakar, “ölülere para göndermek” amacıyla kağıttan yapılan yuvarlak şekildeki “para”yı ateşe verir, mezarların önünde diz çökerek ya da ayakta kalarak saygı duruşunda bulunurlar. Song hanedanı (960-1279) zamanında yazılan bir şiirde Qingming Günü’nde ataları anmak için mezarların önünde saygı duruşu geleneği şöyle tasvir ediliyor: “Kuzey-güney tepelerinde çok mezar bulunur, Qingming gününde halk atalarını anmak için mezarların bulunduğu yerlere akın eder, yakılan kağıtların külleri beyaz kelebekler haline gelir, kanlı yaşlar açelyayı kırmızıya boyar.”

  Söylentilere göre Qingming Günü, Han hanedanından (M.S 206-220) kaynaklanmış. Ming ve Qing hanedanları dönemine girildiğinde (1368-1911), ataları anmak için mezarların önünde saygı duruşu geleneği doruğa gelişti. Bazıları yalnızca atalarının mezarları önünde ölülere kağıt para yakmanın yanı sıra, 10 tabak yemek pişirerek bu yemeklerle de atalarını saygıyla anırlar.

  Qingming Günü’nde atalarını anmak için mezarlar önünde saygı duruşu, bir gelenek halinde bugüne kadar sürdü, ancak şimdiki anma şekli eskisine göre daha basit hale geldi. Bu gelenekte, atalar eskiden tek tek ailelerce anılırken, şimdi bazı örgüt ve toplulukların kolektif olarak düzenledikleri “şehitleri anma” için mezarlar önünde saygı duruşu etkinliği biçimine doğru genişledi.