Beijing Opersı’nın yüz tipleri

中國國際廣播電臺

       Beijing Operası’ndaki oyuncuların yüzleri belli renklerle boyanır. Bunlar operanın yüz tipleridir. Bu renkler rollerin kişilikleri, karakterleri ve yazgılarını ifade eder. Yüzü kırmızı renkle boyanmış karakter hak, adalet, doğruluk, dürüstlük, sadakat, bağlılık ve fedakârlık gibi olumlulukları; siyah boyanmış olanı cesaret, yüreklilik, kuvvet, kahramanlık, meydan okuma, sertlik, gayretlilik ve dinçlik, yüzleri mavi ve yeşil renklerdeki karakterler dikkatsizlik, ilgisizlik, kayıtsızlık, ihmalkârlık, düşüncesizlik, sabırsızlık, acelecilik, acemilik, kabalık, edepsizlik, gözüpeklik gibi özellikleri, yüzü sarı ve beyaza boyanmışlar gasp, zorbalık, baskı, kurnazlık, şeytanlık, hilecilik, vurgunculuk ve dolandırıcılık özelliklerini altın ve gümüş renkli yüz tipleri ise gizem, esrarengizlik, anlaşılmazlık ile Tanrı, put, ilahi varlık, ruh, canavar ve şeytanı ifade ederler.