Beijing Operası’nın karakterleri

中國國際廣播電臺

       Beijing Operası’nda Sheng (erkek), Dan (kadın), Jing (erkek), ve Chou’yu (erkek ve kadın) olmak dört temel karakter kategorisi vardır. Her karakter daha ayrıntılı alt kategorilere ayrılabilir.
Lao Sheng Xiao Sheng Lao Dan
Qing Yi Wu Jing Wen Chou

     Sheng, yani Lao Sheng, (imparator, kral, vezir gibi olumlu, ergin orta yaşlı erkek karakter) ve Xiao Sheng (genç erkek karakter) diye ikiye ayrılır. 

    Dan, Qing Yi ( asil ailelerden gelen orta yaşlı bayan karakter), Wu Dan (dövüşçü kadın karakter) ve Hua Dan (genç kız ya da toplumun alt tabakalarında yaşayan kız karakteri) olarak bilinir. 

    Jing, “Hua Lian” (boyalı yüzlü) adlı kişilik, tabiat özellikleri birbirlerinden farklı olan erkek karakterleri temsil eder. 

    Lao Sheng kategorisindeki Mo, yaş bakımından daha büyük, sersem kafalı ve toplumun alt tabakasında yaşayan yaşlıları simgeler. Burnuna beyaz boya sürülen Xiao Hualian, Jing karakterindeki Da Hualian ve Er Hualian ile birlikte “Üç Hualian” diye adlandırılıyor. 

    Chou (Xiao Hualian), çoğu zaman toplumun alt tabakasında yaşayanları ve halk arasındaki güldürücü kişilikler kapsıyor.