Zhao ailesinin öksüz çocuğu
中國國際廣播電臺

       M.Ö. 8. ila 5. yüzyıllar arasında Çin’in Bahar ve Son Bahar döneminde hüküm sürmüş beyliklerden biri olan Jing Beyliği’nde iki önemli saray memuru varmış. Biri sivil memur olan Zhao Dun, hükümdar ve maiyetine çok bağlıymış. Zhao Dun ile hiç anlaşamayan askeri memur Tu An’gu ise Zhao Dun’a karşı suikast düzenlemeye kalkışmış. 

  Tu An’gu, Zhao Dun’a suikast düzenlemek bir tuzak kurmuş. Tu’nun tuzağına düşerek Zhao Dun’un hain olduğu konusunda kandırılan Jing Beyliği kralı, onun bütün aile fertlerinin, yani kul uşak demeden 300 kadar kişinin öldürülmesi emrini vermiş. Ancak Zhao Dun’un gelini Zhuang Ji, prenses olduğu için ölümden kurtularak sarayda hapsedilmiş. 

  O sırada hamile olan Zhuang Ji, çok geçmeden dünyaya bir erkek çocuk getirmiş. Zhuang Ji, çocuğuna “Zhao Ailesinin Öksüzü” adını koyarak, çocuğun büyüyünce Zhao ailesinin intikamını almasını istemiş. Prensesten çocuğu olduğu haberini alan Tu An’gu, gelecekteki derdinden kurtulmak için birini saray kapısında bekleterek, prensesin öksüz oğlunu bir aylık olunca onu öldürmesini sinsice planlamış. 

  Zhao Dun’un öğretmen dostu Cheng Ying, Zhao ailesinin öksüz çocuğunu ölümden kurtarmak istemiş. Cheng Ying, bir gün doktor kılığına girerek ve yanına bir doktor çantası alarak, hasta prensesin yanına gitmiş. Cheng Ying, bebeği doktor çantasına saklayıp onu gizlice saraydan kaçırmaya çalışmış. Ama Cheng Ying, sarayın kapısında nöbet tutan Han Jue adlı bir general tarafından yakalanmış. Zhao ailesine duygulu olan general Han Jue, Cheng Ying ile bebeği serbest bırakmış ve kendini çıkardığı kılıcı boynuna saplayarak intihar etmiş. 

  Zaho ailesinin öksüz çocuğunun kaçırıldığını öğrenen Tu An’gu, bu çocuğun üç gün içinde bulunmaması halinde, Jing Beyliği’ndeki cir yaşını doldurmamış bütün bebeklerin öldürülmesi emrini vermiş. 

  Cheng Ying, konuyu Zhao Dun’un diğer bir dostu Gongsun Chujiu’ya açıklamış. Yalnız bir kişinin kendi hayatını feda ederek, bir bebek ile birlikte teslim olması şartıyla Zhao ailesinin öksüz çocuğuyla Jing Beyliği’ndeki bütün bebekler kurtarılabilirmiş. Zhao Dun’un bebeğiyle aynı yaşta, yani henüz bir aylık bir erkek çocuğu olan Cheng Ying, derin derin düşünmüş, ve çocuğunu Zaho Dun’un bebeğiyle değiştirme kararı almış. Zhao Dun’un oğlunu saklayarak kendi bebeğini istemeye istemeye Gongsun Chujiu’ya veren Cheng Ying, onu Zhao ailesinin öksüz bebeğini saklamakla suçlayarak hazırlanan durumu Tu An’gu’ya ihbar etmiş. Böylece, Tu An’gu Gongsun Chujiu ve yanındaki bebeği zalimce öldürmüş. 

  Zhao ailesinin öksüz çocuğunun öldürüldüğünü sanan Tu An’gu çok sevinmiş. Tu An’gu, kendi çocuğu olmadığı için Cheng Ying’in çocuğunu (aslında Zhao ailesinin öksüz çocuğu) evlât edinmiş ve ona Kungfu öğretmiş. 

  Jing Beyliği’nde yaşayanlar, Zhao ailesinin öksüz çocuğunun Cheng Ying tarafından öldürüldüğünü zannederek ona nankör gözüyle bakmışlar. 

  Bütün bu acılara katlanan Cheng Ying, Zhao ailesinin öksüz çocuğunu büyütmüş. 

  Aradan 15 yıl geçmiş. Bir gün Cheng Ying, büyümüş Zhao ailesinin öksüz çocuğuna onun özgeçmişini ve gerçeği anlatmış. Gerçek durumu öğrenen Zhao ailesinin öksüz çocuğu, Cheng Ying için intikam almaya karar vermiş.