Yang Silang’ın annesini ziyareti 
中國國際廣播電臺

       M.S. 10.–12. yüzyıllar arasında Çin’in kuzey doğusunda yaşamış azınlık milliyetlerden biri tarafından kurulan Liao Devleti, Çin’in orta kesimindeki ovalarda hüküm süren Song Hanedanı’na sık sık saldırdı ve iki ülke birbiriyle yıllar yılı savaştılar. 

  Song Hanedanı zamanında “savaşçı (Kongfu) aile” diye adlandırılan “Yang ailesi” vardı. Baba Yang Lingong, anne She Taijün ve sekiz oğlu olmak üzere aile üyelerinin hepsi cesur savaşçıydılar ve ülkeye büyük hizmetlerde bulundular. 

  Liao Devleti, bir gün, bir barış görüşmesi yapılması için Song Hanedanı imparatorunu davet etmeyi planlar. Song Hanedanı, Liao Devleti’nin gerçek niyetinden kuşkuya düşer. Savaşçı Yang ailesinden büyük oğul, yanına askeri birlikleri alıp Song İmparatoru’nun kılığına girerek yedi kardeşinin koruması altında imparatorun yerine görüşmek üzere Liao Devleti’ne gider, ancak Liao Devleti askerleri tarafından kurulan pusuya düşer. Çatışmada Yang ailesinden üç kardeş ölür. Savaş tutsağı olarak tutuklanan 4. kardeş Yang Silang, Liao askeri kışlasında çekildiği sorguda gerçek ismi yerine “Mu Yi” diyerek Liao askerlerini kandırır. 

  Liao Devleti’nin kraliçesi Xiao Taijün, Mu Yi’yi yakışıklı ve yetenekli bulur ve prenses kızı Tie Jing’yi Mu Yi ile evlendirir. İsmini Mu Yi olarak değiştiren Yang Silang, Liao Devleti’nin damadı olur. Çok iyi anlaşan çiftin aradan çok zaman geçmeden bir erkek çocukları olur. Yang Silang’ın aslında Song Hanedanın generali olduğunu hiç kimse bilmez. 

  Song Hanedanı ve Liao Devleti arasında ardı arkası kesilmeyen savaşlar sürer. Aradan 15 yıl geçer. Liao Devleti Song Devleti’ne karşı yine geniş kapsamlı bir saldırı düzenler. Yang Silang ve prenses Tie Jing, kraliçe Xiao Taijün ile birlikte cepheye gider. Yang Silang’ın küçük kardeşi olan Song Hanedanı’nın mareşali Yang Liulang ordusuyla Liao Devleti’nin saldırısına karşı direnmeye başlar. Tahıl ve saman gibi savaş gereksinimlerini göndermekle görevli olan anneleri She Taijün de savaş meydanına gelir. 

  Liao Devleti’nin saldırısı dolayısıyla annesi ve kardeşlerinin savaş cephesine geldiklerini haber alan ve zaten anne ve kardeşlerinin hasretiyle yanan Yang Silang, annesini ve kardeşlerini Song Hanedanı’nın kışlasını ziyaret etmek ister. Ancak askeri kurallara göre, Liao Devleti’nin kralının emir oku olmadan, hiç kimse sınır kapısından çıkamaz. Gece gündüz annesinin özlemini çeken Yang Silang, gerçek ismini ve kendisinin Song Hanedanı’nın generali olduğunu ve Song Hanedanı’nın askeri kışlasına gidip annesini ziyaret etmeyi arzuladığını prensese söyler. Kocasının çok yalvarması sonucu iyi kalpli prenses, kraliçenin emir okunu çalmak için Yang Silang’a söz verir. Ancak prenses, Yang Silang’ın geri döneceğinden kuşkuludur. Yang Silang ise o gece kesinlikle yanına döneceği konusunda prensese yemin eder. 

  Prenses, küçük oğluyla Liao Devleti’nin kraliçesinin yanına gider ve oğluna gizlice çimdik atar. Oğlu ağlamaya başlar. Torununu çok seven kraliçe, hemen onun istediğini yapar. Prenses de bunu fırsat bilerek oğlunun emir oku ile oynamak istediğini söyler. Torununu şımartan kraliçe, emir okunu çocuğa verir ve prensesinden emir okunu ertesi gün geri vermesini ister. 

  Böylece, Yang Silang, emir okuyla Song Hanedanı’nın askeri kışlasına gidip kardeşi Yang Liulang’yla görüşür. Birbirine kavuşan iki kardeş, 15 yıl önce savaş meydanında birbirini kaybettiklerini ve başlarından geçenleri göz yaşları içinde anlatır. Yang Silang, annesi kraliçe She Taijün ile de görüşür. Beyaz saçlı anne, yıllar yılı haberi alamadığı oğlunu görür görmez bayılır, sonra kendine gelen kraliçe ve oğlu hasret giderirler. Zaman çabuk geçer. Ertesi gün şafak söker. Yang Silang, annesiyle istemeye istemeye vedalaşarak, Liao Devleti’nin askeri kışlasına döner. 

  Liao Devleti’nin sınır askerleri, Yang Silang’ı dönüşte yakalar ve onu hemen kraliçenin huzuruna çıkarırlar. Kraliçe Xiao Taijün, damadının Song Hanedanı’nın generali olduğunu ve kızının kocasının düşman kışlasında annesini ziyaret etmesine yardımcı olduğunu öğrenir. Son derecede öfkelenen kraliçe, Yang Silang’ın kafasının kesilmesi emrini verir. Prenses Tiejing, kucağında oğluyla kraliçeye yalvarır. Prensesin önüne çıkıp yalvarması sonucu, kraliçe damat Yang Silang’ı bağışlar ve ailesini ziyaret etmek için eve gitmesine izin verir.