>>[Siyasi yapı]
*Siyasi yapı 
>>[Devlet organları] 
*Çin Ulusal Halk Meclisi 
*Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı
*Devlet Konseyi,bakanlıklar ve komisyonlar 
*Merkezi Askeri Komisyon 
*Halk Mahkemeleri 
*Halk Savcılıkları 
>>[Çindeki siyasi partiler]
*Çin Komünist Partisi  
*Çindeki demokratik partiler 
>>[ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu daimi üyeleri]
*Xi Jinping
*Li Keqiang
*Zhang Dejiang 
*Yu Zhengsheng 
*Liu Yunshan 
*Wang Qishan 
*Zhang Gaoli