Yirmi Birinci Bölüm:Halk Sanatları: Shanxi yılbaşı resimleri

Shanxi yılbaşı resimleri
中國國際廣播電臺
 

       Shanxi eyaletindeki yılbaşı resimleri, güney ve kuzey olmak üzere iki kola ayrılır. Merkezi Datong ve Yingxian bölgeleri olan Kuzey Shanxi Yılbaşı Resimleri’ni temsil eden pencere resimleridir. Bu resimlerde hikayelerin yanı sıra, mutluluğu ve uğuru simgeleyen hayvanlar, çiçekler, meyveler ve sebzeler de işlenir. Kuzey Shanxi bölgesinde yılbaşı resimleri, basım ve el çizimiyle ya da basım, el çizimi ve renkli basımla yapılır. Güney Shanxi’deki yılbaşı resimlerinde genellikle kapı tanrıları, kağıttan atlar gibi şekiller işleniyor. Bu resimler, kağıttan lambalarda da çok kullanılıyor. Güney Shanxi’deki yılbaşı resimleri, genelde yarı basımlı, yarı el çizimli resimlerdir. Tümüyle basımlı olan resimlere de sık sık rastlanılıyor. Resimde kullanılan renkler ise kırmızı, şeftali kırmızısı, sarı, yeşil ve siyahtır. 

  Doğu Han hanedanı ve Altı Hanedanlar döneminde ortaya çıkmaya başlayan yılbaşı resimleri, Song hanedanı döneminde yaygınlaşmaya başladı, Qing hanedanının Kangxi ve Qianlong imparatorları döneminde ise yılbaşı resimleri yapan çok sayıda atölye ortaya çıktı. Günümüzdeki yılbaşı resimleri, geleneksel yılbaşı resimlerinin temelinde gelişti.

       Yılbaşı resimlerinde genellikle sağlık, mutluluk ve huzur gibi konular işleniyor. Yaşama sımsıkıya bağlı olan yılbaşı resimleri, parlak renkleri, geniş konuları ve zengin sanatsal yöntemleriyle Çinlilere özgü romatizmi ortaya koyuyor.