Çin halk sanatlarında tanrılar (3)
中國國際廣播電臺
 

     Çinliler arasında çeşitli meslek tanrıları olduğuna inanılıyor. Şifa tanrıları ise mesleği ne olursa olsun herkesin hastalıklardan uzak durma dileğiyle tapındıkları tanrılardır. Sun Simiao, Bian Que, Hua Tuo, Pi Tong, Lu Dongbin, Li Shizhen ve Baosheng Tanrısı, şifa tanrıları olarak kabul edilenlerin başında geliyor. Bu isimlerin çoğu, tarihte yaşamış ünlü doktorlardı. 

  Resimde Wei Shi adlı Şifa Tanrısı yer alıyor. Şifa Tanrısı’nın elinde ilaç var. Onun yanında elinde içinde ilaç bulunan sukabağı olan bir yardımcısı ve iki hizmetçi çocuk var. Bu resim, Beijing bölgesine aittir.