Tiaoshen töreni
中國國際廣播電臺
 

       Tiaoshen Töreni, Budizm’in Tibet mezhebine ait tapınaklardaki en önemli ibadet törenlerinden biridir. Bu törende genellikle üç boyutlu oymalı maskeler kullanılır, ara sıra da iki boyutlu kağıt maskeler kullanılabilir. Maskelerde, Buda, Bodhisattva ve tarihten beri tanınmış rahiplerin yanı sıra, “Yixiba” ve “Cedeba” kategorilerine ait koruyucu ruhların tasvirleri kullanılıyor. 

  Tibetlilerin kullandıkları üç tür maske var. Bunlardan ilki Tiaoshen töreni maskeleri, ikincisi duvara asılan maskeler, üçüncüsü de Tibet Oyunu maskeleridir. Tiaoshen törenlerinde kullanılan maskelerin hepsinde dini içerik vardır. Dolayısıyla bu maskeler, yalnızca tapınak ve dini törenlerde anlam kazanır.