Konghou
中國國際廣播電臺

       Çin’in eski yaylı müzik aletlerinden biri olan konghou’nun, geçmişi çok eskiye dayanır. Tarihi kayıtlara göre bugüne kadar korunan konghou, 2 bin yılı aşkın geçmişe sahiptir. Konghou, eski çağlarda önce imparatorluk orkestrasında kullanılırken, halk arasında da yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Çin tarihinde hüküm süren Tang hanedanının refah döneminde (618-907) ekonomi ve kültürün hızla gelişmesiyle birlikte, Konghou çalma sanatı da oldukça yüksek seviyeye ulaştı. O zamanlarda konghou, ardı ardına Japonya ve Kore de dahil Çin’in komşu ülkelerine yayıldı. Japonya’daki Dongliang Tapınağı’nda şu anda Tang hanedanına ait iki konghou çalgısı bulunuyor. Ancak bu eski müzik aleti, 14. yüzyıldan sonra yaygın olarak kullanmıyordu, sonunda kayboldu. Şimdilerde bazı konghou şekillerini, eski zamanlara ait duvar resimlerinde ve heykellerde görebilirsiniz. 

  Uzun yıllardır kaybolmuş olan bu müzik aletinin sahneye tekrar çıkmasını sağlamak için Çinli müzisyenler ve müzik aleti yapımcıları, 1950’li yıllardan itibaren birçok araştırma yaptılar. Bu ustalar, tarihi kitaplardaki kayıtlara ve duvar resimlerindeki şekillere göre birkaç tür konghou tasarladı. Ancak bu konghoular bazı eksiklikleri nedeniyle yaygınlaşamadı. 1980’li yıllarda yeni tip bir konghou geliştirildi. Bu tür konghou’nun yapısı diğerlerine kıyasla daha geliştirilmiştir ve bu nedenle milli özellik taşır.

  Çin’in eski çağlarda kullanılan konghou’nun, yatay ve dikey olmak üzere iki tipi vardı. Yeni tip konghou, dikey olan konghou yapısı temelinde geliştirildi. Yeni tip konghou, Batı müzik aletlerinden harpa çok benziyor. Ancak konghou’da iki sıra yay var. Her sıradaki 36 yay, uçan yabani kazlar şekline benzeyen bir direkle tutturuluyor. Bu nedenle bu tür konghou’ya, “Yan-zhu konghou” da deniliyor. “Yan”, yabani kaz, “zhu” direk demektir.

  Yan-zhu konghou’nun tonu yumuşak ve açıktır. Konghou ile hem eski ve modern milli müzikler hem de harp ezgileri çalınabilir. İki sıra yay olmasından dolayı, hızlı melodi çalmaya çok elvirişlidir.

  Örnek ezgi: "Xiangfei Bambusu"