Matouqin
中國國際廣播電臺

       Matouqin, Çin’in etnik grubu olan Moğol milliyetinin yaylı müzik aletidir. At başı anlamına gelen bu müzik aletinin adı, şeklinin at başına benzemesinden kaynaklanmıştır. Uzun geçmişe sahip olan matouqin, 13. yüzyılın başlarında Moğollar arasında yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Farklı yerlerde adı, yapısı, sesi ve çalınma yöntemleri de farklıdır. Matouqin, İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nin batısında “Molinhuwu’er”, doğusunda ise “Chao’er” olarak adlandırılır.

  Matouqin’nin sesi şiddetlendiren kutusu ikizkenar yamuk şeklindedir. Matouqin’in yayları, at kuyruğundaki kıllardan yapılmıştır. Matouqin’in sesi, tatlı ve kalındır, kulağa çok hoş gelir.

  Başlangıçta matouqin çalgıcıları tarafından yapılırdı. Sesinin hafif olmasından dolayı, yalnızca Moğolların kaldığı çadır ve odalarda çalınırdı. Zamanla Çinli müzisyenler, geleneksel matouqin’i geliştirdi, ses ölçüsü genişledi, atın kuyruğundaki kıllar yerine naylon kullanılmaya başlandı. Geliştirilen matouqin’in sesi, eskiden olduğu gibi yumuşak, kalın olma temelinde açık ve berraktır. Bu yeni tür matouqin, sahnede ve dışarıda çalınabilir ve Moğol milliyetinin önemli solo çalgısı haline gelmiştir.

  Müzik aleti yapımcıları, orta ve büyük çaplı matouqin de geliştirdiler. Bu yeni tip matouqin’in çalınma yöntemi, viyolonsele çok benziyor. Geliştirilen matouqin, dış görünüm ve süs bakımlarından, hâlâ Moğol milliyetinin özelliklerini koruyor. Bunun yanında tek başına bir sanat eseri olma özelliği de söz konusu.

  Örnek ezgi: "Dört mevsim"