ASEAN ve Çin

中國國際廣播電臺

   31 Temmuz 1961’de kurulan Güneydoğu Asya Birliği temelinde Endonezya, Tayland, Singapur, Filipinler ve Malezya olmak üzere beş ülke 8 Ağustos 1967’de Tayland’ın başkenti Bangkok’ta toplantı düzenledi. Toplantıda Bangkok Deklarasyonu yayınlandı ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nin kurulduğu resmen ilân edildi. Birliğin kısa adı ASEAN’dır. Bundan sonra Malezya, Tayland ve Filipinler, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da bakanlar düzeyinde bir toplantı düzenlediler. Toplantıda, ASEAN’nın Güneydoğu Asya Birliği’nin yerine geçmesi kararlaştırıldı.

 ASEAN’nın amacı:

 - Eşitlik ve işbirliği ruhu altında bölgenin ekonomik büyümesi, toplumsal ilerlemesi ve kültürel gelişmesinin hızlandırılması için ortak çaba harcamak.

 - Adalet, devletler arası kurallarına ve “BM Ana Tüzüğü” ne uyarak bölgenin barışı ve istikrarını ilerletmek.

 - Ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik ve bilimsel işbirliğini ilerletmek ve karşılıklı yardımı artırmak.

 - Eğitim, meslek ve teknoloji, idari eğitim ve araştırma tesisleri gibi alanlarda karşılıklı yardım sağlamak.

 - Tarım ve sanayiden kapsamlı şekilde yararlanarak, ticaretin geliştirilmesi, ulaşım ve taşımacılığın iyileştirilmesi ve halkın yaşam seviyesinin yükseltilmesi gibi alanlarda daha verimli işbirliği yapmak.

 - Güneydoğu Asya sorunuyla ilgili araştırmayı ilerletmek.

 - Benzeri amaçları ve hedefler taşıyan uluslararası ve bölgesel örgütlerle sıkı, karşılıklı yarara dayalı işbirliğini korumak ve bu örgütlerle daha sıkı işbirliği yapma yollarını aramak.

 ASEAN’e üye ülkeler:

 Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Birmanya, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam.

 ASEAN’nın Çin ile olan ilişkileri:

 ASEAN’e üye tüm ülkelerle diplomatik ilişki kuran Çin, 1996’da ASEAN’ın kapsamlı diyalog ülkesi haline geldi.