Birleşmiş Milletler ve Çin

中國國際廣播電臺

   50’den fazla ülkenin temsilcileri 25 Nisan 1945’te ABD’nin San Francisco kentinde BM Uluslararası Örgütü Toplantısı’na katıldılar. 25 Haziran’da “BM Ana Tüzüğü” onaylandı. Ertesi gün Çin, Fransa, Sovyetler Birliği, İngiltere, ABD ve diğer taraf ülkelerin çoğunluğunun onay belgesinin sunulmasından sonra “BM Ana Tüzüğü” yürürlüğe girdi ve BM resmen kuruldu. BM Genel Kurulu’nda 1947 yılında yapılan toplantıda, 24 Ekim “BM Günü” olarak kabul edildi.

  BM’nin amaçlarının başında, uluslararası barış ve güvenliği korumak, tüm ülkelerin halklarının eşit hak ve çıkarlarına kendi karar verme ilkesine saygı temelindeki uluslararası dostluk ilişkilerini geliştirmek, uluslararası ekonomik, toplumsal, kültürel ve insani sorunları çözmek için uluslararası işbirliği yapmak, tüm dünyanın insan hakları ve temel özgürlüklerine saygı olunmasını sağlamak geliyor. Eylül 2002’de, BM’ye üye ülkelerin sayısı 191’e ulaştı. Bunlardan 49’u BM’nin kurucusudur. Merkezi ABD’nin New York kentinde bulunan BM’nin İsviçre’nin Cenevre, Avusturya’nın Viyana, Kenya’nın Nairobi ve Tayland’in Bangkok şehirlerinde temsilcilikleri bulunuyor.

  Çin, büyük bir gelişmekte olan ülke ve Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olarak uluslararası işlerde her zaman prensipler üzerinde ısrar ediyor ve adaletten yana tutum alıyor. Çin, BM’de ve uluslararası arenada önemli ve özel bir konuma sahiptir. Çin’in şu an BM’nin adil ve haklı yeni uluslararası siyasi ve ekonomik düzeni kurumasında nasıl bir rol oynadığı uluslararası toplumun ilgi odağı haline geldi. Çin’in uluslararası yeni siyasi ve ekonomik düzenin kurulması, barışın korunması, gelişmenin ilerletilmesi ve hegemonyacılığa karşı çıkılması ile ilgili görüşleri ve Çin’in Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin altını çizmesi, dünyanın barışına ve gelişmesine yararlıdır.