>>[Çinin dış temaslarına genel bakış]
*Çinin dış temaslarına genel bakış 
>>[Çinin dış politikası]
*Çinin dış politikası 
>>[Çinin ABD, Japonya ve Rusyala ilişkileri]
*Çin-ABD ilişkileri
*Çin-Japonya ilişkileri
*Çin-Rusya ilişkileri 
>>[Çin ve uluslararası örgütler]
*ASEAN ve Çin
*Shanghai İşbirliği Örgütü ve Çin
*Birleşmiş Milletler ve Çin 
*APEC ve Çin
*DTÖ ve Çin 
>>[Çinin dışişleri bakanları]
*Zhou Enlai   *Chen Yi  *Ji Pengfei
*Qiao Guanhua *Huang Hua  *Wu Xueqian
*Qian Qichen *Tang Jiaxuan *Li Zhaoxing

>>[Çinin önemli diplomatik belgeleri]
*Çinin önemli diplomatik belgeleri