Nüfusu 5 milyonun üzerindeki etnik gruplar

中國國際廣播電臺

       Han etnik grubu

       Hanlar dünyada ve Çin’in 56 etnik grubu arasında en kalabalık nüfusa sahip olan etnik gruptur. Günümüzde Han etnik grubunun nüfusu 1.2 milyarı buldu. Çin’in ortasında yaşayan ve “Huaxia” adını taşıyan Hanlar 5000 yıllık uygarlık tarihine sahiptirler. Han etnik grubu tarihi süreçte diğer etnik gruplarla kaynaşarak, birleşti. Han Hanedanı döneminden sonra bu etnik grup “Han” olarak adlandırıldı. Han etnik grubu kendi dil ve yazısına sahiptir. Han-Tibet dil grubunda yer alan Han dilinin Kuzey lehçesi, Wu, Xiang, Gan, Kejia, Minnan, Minbei, Yue olmak üzere 8 lehçesi bulunuyor ve Han etnik grubunun ortak dili standart Çince’dir. Han etnik grubu tarafından kullanılan yazı da dünyadaki en eski yazılardan biridir. Bu yazı kaplumbağa kabuklarına ve madeni aletlerin üzerine yazılan yazılardan gelişerek, günümüzdeki şeklini aldı. 80 bini aşkın karaktere sahip olan Han yazısından yaklaşık 7000 karakter günlük yaşamda kullanılıyor. Han etnik grubunun kullandığı dil, yani Çince uluslararası alanda yaygın olarak kullanılan bir dildir. Başta tahıl olmak üzere, hayvansal ürünler ve sebzeler Han etnik grubunun temel yiyecekleridir. Uzun gelişme sürecinde Han etnik grubu günde 3 öğün yemek yeme alışkanlığı edindi. Pirinç ve buğday Han etnik grubunun başlıca iki yemeğidir. Bunun yanı sıra mısır, kızıl mısır gibi diğer tahıl ürünleri de farklı bölgelerde yaşayan Han etnik grubundan insanların ana yemeğinin bir parçasıdır. Değişik bölgelerde yaşayan Han etnik grubuna mensup vatandaşlar farklı damak zevklerine sahiptirler. Genel olarak güneyliler tatlı, kuzeyliler tuzlu, doğulular acılı ve batılılar ise ekşi yemekleri severler. Han mutfağı Xiang, Suan, kuzeydoğu ve Yue de dahil 8 ana mutfak grubunu kapsıyor. İçki ve çay Han etnik grubunun iki ana içeceğidir. “Çay memleketi” olan Çin, aynı zamanda dünyada içki yapım teknolojisine en erken sahip olan ülkelerden biridir. İçki ve çay kültürü Çin’de uzun bir geçmişe sahiptir. Çay ve içki dışında bazı meyvelerden yapılan içecekler de farkı bölgelerde ve değişik mevsimlerde tüketilen içecekler arasındadır. Hanların çok sayıda bayramı vardır. Bahar Bayramı, Han etnik grubunun en büyük geleneksel bayramıdır. Bunun yanı sıra, ay takviminin 1. ayının 15. gününde kutlanan Yuanxiao Bayramı, 4. ayın 5 günündeki Qingming Bayramı, 5. ayının 5. günündeki Duanwu Bayramı ve 8. ayının 15. günündeki Ay Bayramı Hanların diğer önemli bayramlarıdır. 

Zhuang etnik grubu

       Çin’in azınlık etnik grupları arasında en çok nüfusa sahip olan Zhuang etnik grubu esas olarak Çin’in güneyindeki Zhuang Milliyeti Özerk Bölgesi’nde yaşıyor ve Çin-Tibet dil grubunda yer alan Zhuang dilini kullanıyor. Çin’in güney kesiminde yaşayan bir yerel etnik grup olan Zhuanglar uzun bir geçmişe sahiptir. 10 binlerce yıl önce Zhuangların ataları Çin’in güneyinde yaşıyorlardı. Guangxi Zhuang Milliyeti Özerk Bölgesi, 1958 yılında kuruldu. Zhuanglar esas olarak tarımla uğraşırlar, pirinç ve mısır yetiştirirler. Zhuanglar şarkı söylemeyi çok severler. Zhuang etnik grubuna mensup insanlar eskiden doğaya ve çok tanrıya taparlardı. Tang ve Song hanedanlarından sonra Budizm ve Taoizm Zhuang etnik grubunun toplu halde yaşadıkları bölgelere girdi. Yakın çağlarda Hıristiyanlık ve Katoliklik de bu bölgelere girdi, ancak pek büyük bir etki yaratmadı.

 

Hui etnik grubu

       Nüfusu 9.8 milyon olan Hui etnik grubu, esas olarak Ningxia Hui Milliyeti Özerk Bölgesi’nde yaşıyor. Çin’in diğer bölgelerinde ya seyrek ya da toplu şekilde yaşayan Huiler Çin’de en geniş bölgeye yayılıp yaşayan bir etnik gruptur. Uzun zamandır Hanlarla birlikte yaşayan Huiler Çince konuşurlar. Han dışındaki diğer etnik gruplarla birlikte yaşayan Huiler ise o etnik gruplarının dillerini de kullanabiliyorlar. Arapça ve Farsça bilen Huiler’in sayısı da oldukça fazla. Hui etnik grubunun çıkışı 7. yüzyıla kadar uzanır. Ticaret yapmak için Çin’e gelen Arap ve Fars tüccarlar daha sonra ülkenin güneydoğusundaki Guangzhou ve Quanzhou gibi sahil bölgelerinde yaşamaya başladı. Bu insanlar yüzlerce yıllık gelişmenin ardından Hui etnik grubunun bir parçası haline geldiler. Bunun yanı sıra 13. yüzyılın başında savaştan dolayı Çin’in kuzeybatısına göç eden çok sayıda Orta Asyalı, Fars ve Arap evlilik ve dini inanç gibi yollarla Han, Uygur ve Moğol etnik grubuna mensup insanlarla kaynaştılar ve Hui etnik grubunu oluşturdular. İslamiyet’e inanan Huilerin toplu halde yaşadıkları bölgelerde camiler bulunuyor. Huiler kendilerine özgü yemek alışkanlığına sahiptirler. Ekonomik ve kültürel seviyesi yüksek olan Hui etnik grubu Çin’in tarihî gelişmesi için önemli rol oynadı.


Moğol etnik grubu 

       5.8 milyonluk nüfusa sahip olan Moğol etnik grubu esas olarak İç Moğolistan Özerk Bölgesi ve Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi ile Qinghai, Gansu, Heilongjiang, Jilin ve Liaoning eyaletlerinde yaşıyor. Moğol etnik grubu Altay dil grubunda yer alan Moğol dilini kullanıyor. Moğol adı zamanın çok sayıdaki Moğol kabilelerinden birinin adı olarak ilk defa Tang Hanedanı döneminde ortaya çıktı. İnsan, hayvan ve hazineyi ele geçirmek için kabileler sürekli savaş halindeydiler. Cengizhan, 1206’da Moğolistan’ı kurdu ve bundan sonra Çin’in kuzeyinde ilk defa güçlü, istikrarlı ve sürekli gelişen Moğol etnik grubu ortaya çıktı. Daha sonra Cengizhan Moğol kabilelerini ve Çin’i birleştirdi ve Yuan Hanedanı’nı kurdu. Moğol milliyeti Tibet Budizmi’ne inanıyor. Moğol milliyeti Çin’in siyasi, askeri, ekonomik, bilimsel, teknolojik, kültürel, sanatsal, tıbbî alanlarına büyük katkılarda bulundu.