Nüfusu 100 bin altındaki etnik gruplar

中國國際廣播電臺

      Çin’de 20 etnik grubun nüfusu 100 binin altındadır. Bunlar Bulang, Tacik, Achang, Pumi, Ewenke, Nu, Jing, Jinuo, De’ang, Bao’an, Rus, Yugu, Özbek, Menba, Elunchun, Dulong, Tatar, Heze, Gaoshan ve Luoba etnik gruplarıdır.

Luoba milliyeti 

       Luoba milliyeti yalnızca 3 bin kişilik nüfusa sahip ve Çin’de en az nüfusa sahip azınlık milliyet. Luoba milliyeti esas olarak Tibet Özerk Bölgesi’nin güneydoğusunda yaşıyor. Motuo ilçesinin kuzeyinde bulunan Luobalılar Tibetçe, diğer Luobalılar da Luobaca kullanıyorlar. Luobaca, Han-Tibet dil grubuna ait ve farklı bölgelerde yaşayan Luobalıların lehçesi arasında farklar bulunuyor. “Luoba” kelimesi Tibetçeden geliyor ve “güneyli” anlamını taşıyor. Luobalıların kendi yazıları yok. Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulduğu 1949 yılından sonra Luobalılar devlet ve diğer milliyetlerin yardımlarıyla modern üretime başlarken ekonomisi ve kültürü de hızla gelişiyor. Luobalılar bütün canlıların bir ruhu olduğunu savunan bir din anlayışına sahiptir.


Dulong etnik grubu 

       Çin’in Yunnan eyaletinin Gongshan Dulong ve Nu Milliyetleri Özerk İlçesi’nde yer alan Dulong nehir havzasında yaşayan Dulong etnik grubunun nüfusu 7400 civarındadır. Çince-Tibetçe dil grubunda yer alan Dulong dilini konuşan Dulong etnik grubunun kendilerine özgü yazısı yoktur. Dulong etnik grubuna mensup insanlar doğaya tapıyor. Tarihte “Qiao” olarak adlandırılan Dulong etnik grubuna, Ming ve Qing hanedanları döneminde “Qiu” ya da “Qu” isimleri verildi. Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra Dulongların iradesi ile “Dulong” adı kabul edildi. Dulong etnik grubu eskiden ilkel aletlerle hem tarlada tarımla uğraşır, hem de balık ve hayvan avlardı. Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulduğu 1949 yılından sonra, Dulong etnik grubu bu geri kalmış durumdan kurtuldu. Dulong etnik grubuna mensup kişiler çalışkanlıkları, misafirperverlikleri, yardımseverlikleri ve sözlerine sadık olmalarıyla tanınırlar. Zor durumda kalan birinin yardıma herkes koşar, avlanan hayvanlar da ava gidenler arasında paylaşılır.Jinuo etnik grubu 

       20 bin kişilik nüfusa sahip olan Jinuo etnik grubu esas olarak Çin’in güneybatı kesiminde yer alan Yunnan eyaletinin Xishuangbanna ilçedeki bir dağın eteğinde yaşıyor. Çince-Tibetçe dil grubunda yer alan Jinuo dilini kullanan Jinuoların yazısı yoktur. Jinuo etnik grubu doğaya ve atalarına tapar. Kendilerini Jinuo olarak adlandıran bu etnik grubun nereden geldiğine ilişkin yazılı belge bulunmuyor. Çin tarihindeki askeri dehalardan biri olarak bilinen Zhuge Liang’a da tapan Jinuo etnik grubunun Zhuge Liang’in birlikleriyle kuzeydeki Pu’er, Mojiang ve hatta daha kuzeydeki bölgelerden geldikleri söyleniyor. Jinuo etnik grubu Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra ilkel toplumdan doğrudan sosyalizme geçti. Günümüzde Jinuo etnik grubuna mensup kadro, doktor, işadamı ve tarım uzmanlarının sayısı sürekli çoğalıyor.Elunchun etnik grubu 

       Nüfusu 8000 civarında olan Elunchun etnik grubu İç Moğolistan Özerk Bölgesi ile Heilongjiang eyaletinin birleştiği Xinganling dağlık bölgesinde yaşıyor. Altay dil grubuna ait olan Elunchuance’yi konuşan Elunchunlar yazı olarak da Çince’yi kullanırlar. “Elunchuan”, “dağlık bölgedeki insanlar” demektir. Elunchunlar avcılıkla ve balıkçılıkla geçiniyorlar. Hemen hemen her Elunchun erkeği iyi bir binici ve atıcıdır. 1940’lı yıllarda ilkel yaşam sürdüren Elunchun etnik grubunda ortak tüketim ve eşit paylaşım alışkanlıkları devam ediyordu. Ava gidemeyen yaşlılar, zayıf olanlar, hastalar ve özürlüler normal insanlarla aynı muameleyi görürlerdi. Elunchunlar, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra doğrudan sosyalizme geçtiler. Yerleşik yaşama başlayan ve avcılıktan vazgeçen Elunchuanlar, ormanların ve yabani hayvanların koruyucusu haline geldiler. Elunchuanlar, Şaman dinine inanır, doğaya ve atalarına taparlar.Tatar milliyeti 

       5 bin kişilik nüfusa sahip olan Tatar milliyeti dağınık olarak Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’nde ve yoğun olarak da Yining ve Taicheng’de yaşıyor. Tatarların kullandıkları Tatarca Altay dil grubuna ait. Tatarca’nın dışında Tatarlar, Kazakça ve Uygurca da konuşuyorlar. Tatarlar Arap alfabesine dayalı yazılara sahip. Kazak ve Uygurlarla birlikte yaşamalarından dolayı Kazak ve Uygur yazılarını da kullanıyorlar.Tatarlar İslamiyete inanıyor. 13. yüzyılda Moğollar Batı seferlerine çıkarken Batılılar Moğolları da Tatar olarak adlandırıyordu. 19. yüzyılın başlarında Tatarlar Rusya’dan Çin’in Xinjiang bölgesine göç ettiler ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Rusya’dan birçok Tatar daha geldi ve Çin’deki Tatar milliyetini oluşturdular.Köylerde yaşayan Tatarlar esas olarak hayvancılıkla uğraşıyor. Tatar aydınları ve özellikle eğitim çalışmalarında bulunan Tatarlar şehir ve kasabalarda oturuyor ve bu kişiler Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’nin eğitim davasına büyük katkılarda bulundu ve bulunmayı sürdürüyorlar.